آموزش عربی نهم

آموزش درس دوم عربی نهم

آموزش درس دوم عربی نهم | اَلْعُبورُ الْآمِنُ

خیلی پیش آمده معلم از شما بخواهد برای یک کلمه چند هم‌خانواده مثال بزنید. همه شما کم و بیش مثال‌هایی آورده‌اید که بسیاری از آن‌ها درست هم هستند. اما تا به حال با خود فکر کرده‌اید چگونه با روشی درست

پیمایش به بالا