نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی | عدد‌های چهار رقمی

سلام خدمت همراهان گرامی سایت ‌آموزشی بخون، عنوان آموزش فصل دوم ریاضی سال سوم ابتدایی عدد‌های چهار رقمی مبحثی بود که در مقاله قبل به طور کاملا مفهومی با بهره گیری از روش‌های آموزشی خلاقانه بررسی شد. در این مقاله به عنوان نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عدد‌های چهارقمی خواهیم‌ پرداخت. فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی به مباحث اعداد چهار رقمی-الگو سازی -تقریب گیری -ارزش مکانی و واحد‌هی پول می‌پردازد و یکی از فصل‌های مهم ریاضی دوران ابتدایی است چون مباحث ذکر شده در این فصل طی سال‌های آینده تکرار خواهند شد و جزو پیش‌نیاز‌‌های ریاضی سال چهارم و پنجم می باشد.

حل نمونه سوال یکی از روش‌های تثبیت روند یادگیری و مرور مباحث است اما انتخاب نمونه سوالات جهت مرور فصل و تکمیل روند یادگیری یکی از نکات قابل ذکر است چون بسیاری از سوالات نکته‌ای قابل توجه‌ای ندارند و موجب اتلاف وقت دانش‌آموزان می‌شود. اما شما همراهان گرامی سایت بخون نیازی نیست برای انتخاب نمونه سوال دغدغه‌ای داشته باشید.
من سالار احمدی در این مقاله به بررسی مهم ترین سوالات ریاضی سال سوم ابتدایی خواهم پرداخت و شما دوستان عزیز می‌توانید در ادامه نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم  را در سایت بخون در اختیار داشته باشید پس با من تا آخر این مقاله همراه باشید.

نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عدد‌های چهار رقمی

در ادامه به بررسی ۱۵ سوال از جدیدترین و پرتکرارترین سری سوالات ریاضی سال سوم ابتدایی فصل دوم عدد‌های چهار رقمی می‌پردازیم و این سری سوالات شما برای مرور مباحث فصل دوم یاری رسان شما خواهد بود. همچنین می‌توانید از قسمت نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی به نمونه سوال دیگر فصل‌های ریاضی سوم دسترسی پیدا کنید.‌

سوال ۱ـ الگو زیر را کامل کن
…-…-…-…-…-…-۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰

سوال ۲ـ به جای یکان و دهگان اعداد زیر صفر فرار دهید و دوباره بنویسید.
۱۲۳۲-۴۳۵۶-۵۶۷۸-۳۴۴۰-۶۷۸۸

سوال ۳ـ اعداد زیر را به صورت گسترده بنویسید.
۲۵۶۶-۱۳۴۵-۷۹۰۱-۶۴۳۲

سوال ۴ـ بزرگ ترین و کوچک ترین عدد چهار رقمی را بنویسید.

سوال ۵ـ با اعداد ۹-۴-۱ کوچک ترین و بزرگ ترین اعداد را بدون تکرار ارقام مشابه بنویسید.

سوال ۶ـ ۴۹۵۰ گرم یعنی ــــــ کیلوگرم و ــــ گرم 
۱۹۰ سانتی متر یعنی ـــــ متر و ــــ سانتی متر

سوال ۷ـ جرم یک کتاب ۱۰۰ـــــــ است.
طول یک مداد ۱۰ ــــــ است.

سوال ۸ـ هر ۱۰ ریال معادل ـــــ تومان است.
هر ۱۰۰۰ ریال معادل ــــــ تومان است.

سوال ۹ـ اعداد زیر را به صورت حروف بنویسید.
۲۵۶۷ـ۳۵۶۶-۹۰۸۷-

سوال ۱۰ـ حاصل جمع و تفریق‌های زیر را حساب کنید.
۹۰۰-۵۰۰
۷۵۰+۱۵۰
۵۵۰-۲۰۰
۴۰۰+۱۰۰
۸۰۰-۴۰۰

سوال ۱۱ـ از عدد ۹۵ تا ۱۹۰ چند عدد سه رقمی وجود دارد.

سوال ۱۲ـ علی برای خرید ۱۰۰۰ تومان با خود به فروشگاه برد و یک شکلات به قیمت ۵۰۰ تومان و یک کیک با قیمت ۳۵۰ تومان خرید، از پول علی چند تومان باقی مانده است؟

سوال ۱۳ـ یک عدد چهار رقمی با یکان ۲-دهگان۶-صدگان ۹ و هزارگان ۳ بنویسید.

سوال ۱۴ـ اعداد زیر را به تومان تبدیل کنید.
۸۷۵۰ ریال
۹۶۰ ریال
۴۸۳۰ ریال

سوال ۱۵ـ به چند حالت می‌توانیم جمع دو عدد را بنویسیم که حاصل آن‌ها ۹ باشد.

پاسخ نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم عدد‌های چهار رقمی

در ادامه پاسخ ۱۵ سوال از سری نمونه سوالات فصل دوم ریاضی سال سوم ذکر شده است و شما می‌توانید فصل دوم ریاضی سال سوم ابتدایی را با این سری پاسخ‌‌های تشریحی مرور کنید. همچنین پیشنهاد می‌شود پاسخ سوالات کتاب درسی و فعالیت‌های کتاب را نیز در عنوان گام به گام ریاضی سال سوم ابتدایی عدد‌‌های چهار رقمی بررسی کنید.

پاسخ سوال ۱)
۱۰۰-۲۰۰-۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰

پاسخ سوال ۲)
۱۲۰۰-۴۳۰۰-۵۶۰۰-۳۴۰۰-۶۷۰۰

پاسخ سوال ۳)
۲۰۰۰+۵۰۰+۶۰+۶=۲۵۶۶
۱۰۰۰+۳۰۰+۴۰+۵=۱۳۴۵
۷۰۰۰+۹۰۰+۱=۷۹۰۱
۶۰۰۰+۴۰۰+۳۰+۲=۶۴۳۲

پاسخ سوال ۴)
کوچک ترین:۱۰۰۰
بزرگ ترین:۹۹۹۹

پاسخ سوال ۵)
بزرگ ترین:۹۴۱
کوچک ترین:۱۴۹

پاسخ سوال ۶)
۴۹۵۰ گرم یعنی ـــ۴ـــ کیلوگرم و ــ۹۵۰ــ گرم 
۱۹۰ سانتی متر یعنی ــ۱ـــ متر و ــ۹۰ــ سانتی متر

پاسخ سوال ۷)
گرم 
سانتی متر

پاسخ سوال ۸)
۱ تومان
۱۰۰ تومان

پاسخ سوال ۹)
دو هزار و پانصد و شصت و هفت:۲۵۶۷
سه هزار و پانصد و شصت و شش:۳۵۶۶
نه هزار و هشتاد و هفت:۹۰۸۷

پاسخ سوال ۱۰)
۴۰۰=۹۰۰-۵۰۰
۹۰۰=۷۵۰+۱۵۰
۳۵۰=۵۵۰-۲۰۰
۵۰۰=۴۰۰+۱۰۰
۴۰۰=۸۰۰-۴۰۰

پاسخ سوال ۱۱)
۹۰

پاسخ سوال ۱۲)
۸۵۰ =۳۵۰+۵۰۰
باقی مانده پول علی۱۵۰=۱۰۰۰-۸۵۰

پاسخ سوال ۱۳)
۳۹۶۲

پاسخ سوال ۱۴)
۸۷۵ تومان =۸۷۵۰ ریال
۹۶ تومان =۹۶۰ ریال
۴۸۳ تومان =۴۸۳۰ ریال

پاسخ سوال ۱۵)
۹=۹+۰  ۹=۱+۸  ۹=۲+۷   ۹=۳+۶   ۹=۴+۵   ۹=۵+۴   ۹=۶+۳   ۹=۷+۲   ۹=۸+۱   ۹=۰+۹ 

خب همراهان گرامی سایت بخون به انتها این مقاله از سری مقالات نمونه سوالات ریاضی سال سوم رسیدیم و امیدوارم مطالب یاری رسان شما در مسیر هدفتان باشد سوالات و نظرات گران‌بهای خود را با ما از طریق کامنت در میان بگذارید و همچنین می‌توانید به تمامی بخش‌های نمونه سوالآموزش و گام به گام ریاضی سال سوم از طریق ریاضی سال سوم ابتدایی دسترسی پیدا کنید. در ضمن از طریق لینک‌های زیر هم به راحتی می‌توانید به کل مطالب مربوط به ریاضی در پایه سوم دسترسی داشته باشید:

سوالات متداول

  • نمونه سوالات همگام با تغییرات کتاب درسی می‌باشد؟
    بله سری نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم همگام با تغییرات کتاب درسی می‌باشد.
  • این نمونه سوالات از سری نمونه سوالات قدیم امتحانی مدارس می‌باشد یا جدید ؟
    خیر این سری نمونه سوال فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی جدید می‌باشد.
  • تمامی مباحث ریاضی فصل دوم سوم ابتدایی بررسی شده است؟
    بله تمامی مباحث کتاب درسی فصل دوم در نمونه سوال ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم بررسی شده است.
4.2/5 - (27 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
6 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا