آموزش فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی | عدد های چهار رقمی

شمارش و شناخت اعداد یکی از مهم‌ترین توانایی‌ها برای یادگیری و آموزش مبحث ریاضی است. شما در سال‌های اخیر با اعداد دو و سه رقمی و ارزش مکانی اعداد یکان دهگان صدگان آشنا شدید و توانایی شمارش اعداد سه رقمی را هم آموختید. در فصل دوم ریاضی سوم با مباحث اعداد چهار رقمی و هزارگان-ارزش مکانی اعداد و تبدیل واحد ریال و پول  می‌پردازیم. درک مفاهیم ریاضی برای دانش آموزان ابتدایی یکی از نگرانی های والدین حین تکمیل آموزش فرزندان خود است اما برای آموزش فرزندان خود دیگر نگران نباشید.
من سالار احمدی در این مقاله در سایت بخون عنوان آموزش فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی عدد های چهار رقمی را به طور کامل همراه با تصاویر آموزشی جذاب بررسی کرده‌ام و شما همراهان گرامی با مطالعه این مقاله برای یادگیری کامل مفهوم اعداد چهار رقمی دیگر مشکلی نخواهید داشت پس آخر این مقاله همراه من باشید.

آموزش الگو سازی صفحه ۲۶ ریاضی سوم دبستان

در اولین گام از برسی عنوان آموزش فصل دوم ریاضی سال سوم ابتدایی عدد‌های چهار رقمی سراغ مبحث کاربردی الگو سازی خواهیم رفت.
در نگاه اول درمی‌یابیم‌ با توجه به توضیحات داده شده مسئله از دانش اموز درخواست می‌کند که همه‌ی عدد‌های سه رقمی که با صدگان ۲ یا ۵ و دهگان ۳ یا ۴ و رقم یکان ۶ یا ۷ می‌باشد را پیدا کند.اگر بیایم و تک به تک اعداد را پیدا کنیم کار طولانی گیج‌کننده و سخت خواهد بود اما با استفاده از روش الگوسازی به راحتی و بدون مشکل این اعداد را پیدا می‌کنیم.

در قدم اول صدگان را نوشته سپس ۲ شاخه دهگان را به عدد صدگان اضافه می‌کنیم و نموادر درختی طبق تصویر زیر خواهیم ساخت. برای هر دگان ۲ شاخه یکان جدا می‌کنیم سپس اعدا را به ترتیب خواهیم نوشت و خروجی ما شامل اعدادی است که با صدگان- دهگان و یکان داده شده تشکیل شده‌اند برای درک بهتر الگو‌سازی درس دوم ریاضی سال سوم تصویر پایین را با دقت بررسی کنید.

اموزش الگو سازی ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم

از اعدادی که ارزش بیشتری دارند ما شروع کردیم و مبنای اعداد سه رقمی را اعدادی با ارزش عددی بالاتر در نظر گرفتیم بدین معنا که اول اعدادی با ارزش مکانی صدگان را می‌نویسیم سپس به ترتیب ارزش مکانی اعداد را می‌سازیم.

هدف ما در استفاده از الگو سازی بهره گرفتن از یک نظم ساده برای رسیدن به جواب های مورد نظرمان است و ممکن است روش های الگو سازی متفاوتی را در پیش بگیریم اما نتایج الگو های ما یکسان خواهد بود.

آموزش فصل دوم ریاضی سوم ابتدایی | عدد های چهار رقمی

در شمارش اعداد پس از یکان‌های دهگان و صدگان به هزارگان خواهیم رسید. پس از اتمام ارزش مکانی صدگان در عدد ۹۹۹ به عدد ۱۰۰۰ یا یک هزار خواهیم رسید که یک عدد چهار رقمی می‌باشد.
از عدد ۱۰۰۰ تا به ۹۹۹۹ شامل ارزش مکانی هزارگان می‌باشد و اعدادی چهار رقمی هستند که ارزش مکانی ان‌ها بیشتر از صدگان است.
ترتیب ارزش مکانی این اعداد بدین صورت خواهد بود: هزارگان<صدگان<دهگان<یکان اگر ترتیب‌بندی را با اعداد ریاضی نشان دهیم اینگونه خواهد شد: 1000>100>10>1

آموزش فعالیت صفحه ۲۸ ریاضی سال سوم ابتدایی

هدف از این فعالیت درک الگو‌سازی و شناخت اعدادی با ارزش مکانی هزارگان می‌باشد. در ادامه به بررسی فعالیت معرفی عدد هزار ریاضی سال سوم می‌پردازیم. در قسمت دوم به سراغ ارزش مکانی و جمع دسته‌های کوچک و تبدیل به یک واحد بزرگتر می‌پردازیم. تبدیل واحد یکی از کاربردی ترین اعمال ریاضی است که موجب سهولت در بکارگیری واحد‌های اندازه گیری است.

برای تبدیل واحد‌های کوچکتر به واحد‌های بزرگتر به عمل جمع نیازمندیم پس برای ارتقای ارزش مکانی همانند تصویر زیر عمل خواهیم کرد.

آموزش ارتقا ارزش مکانی ریاضی سوم ابتدایی فصل دوم

خب درمی‌یابیم که با جمع چند واحد کوچکتر می‌توانیم ارزش مکانی و واحد اعداد را ارتقا بدهیم پس علی برای دریافت یک واحد پول ۱۰۰۰ ریالی به به یک ۱۰۰ ریالی دیگر باید بدهد تا ۹۰۰ ریال او به ۱۰۰۰ ریال تبدیل شود.

دوستان و همراهان گرامی برای دسترسی به پاسخ تمامی تمرین و فعالیت های فصل دوم ریاضی به قسمت گام به گام ریاضی سوم مراجعه کنید.

آموزش مبحث ارزش مکانی ریاضی سوم ابتدایی

با ارزش‌های مکانی و ترتیب هزارگان صدگان دهگان اعداد آشنا شدید و درک کردید که در بین ارزش‌های مکانی تشریح شده در این فصل ارزش مکانی هزارگان از بقیه اعداد بالاتر است.ارزش مکانی تعیین کننده جایگاه هر عدد می باشد و خواندن و درک اعداد با بهره گیری از جدول ارزش مکانی آسان‌تر می باشد.شما با بهره گیری از جدول ارزش مکانی اعداد، به راحتی می توانید یکان-دهگام-صدگان و هزارگان اعداد را تشخیص دهید.

آموزش ارزش مکانی هزارگان فصل دوم سال سوم ابتدایی

آموزش ارزش پول فصل دوم ریاضی سوم دبستان

همانطور که ذکر شد شناخت جایگاه اعداد اهمیت بالایی دارد و یکی از مهم‌ترین کاربرد‌های ارزش مکانی اعداد در تبدیل واحد‌های پول است که با بررسی فعالیت صفحه ۳۴ در می‌یابیم اعداد قابلیت ثابت ماندن در ازای تغییر ارزش مکانی واحد‌های تشکیل‌دهنده‌ی خود را دارند.
برای مثال ۱ تومان معادل ۱۰ ریال است.
۱۰ تومان معادل ۱۰۰ ریال است.
۱۰۰ تومان معادل ۱۰۰۰ ریال است.

 ارزش مبلغ ۱۰ ریال با ۱ تومان برابر است اما دارای ارزش مکانی متفاوتی هستند.

برای اندازه‌گیری فواصل از واحد متر و سانتی‌متر استفاده می‌کنیم که هر متر ۱۰۰ سانتی‌متر می‌باشد و هر ۱۰۰۰ متر یک کیلومتر است که در سال‌های اینده به طور دقیق با واحد اندازه‌گیری کاملا آشنا خواهید شد.

برای یادگیری کامل مباحث تشریح شده پیشنهاد می‌کنم نمونه سوالات این فصل را به طور دقیق بررسی کنید و برای دسترسی به نمونه سوالات کافی است به بخش نمونه سوالات ریاضی سوم ابتدایی مراجعه کنید.

آموزش مبحث عدد‌های تقریبی ریاضی سوم ابتدایی

حدس جایگاه اعداد در فواصل اعداد و تقریب‌گیری یکی از توانایی است که دانش اموزان برای بهره کیری بتر ریاضی در زندگی خود باید ان را بیاموزند.

دقت داشته باشید همیشه در زندگی خود به اعداد دقیق نیاز ندارید و گاهی اعداد تقریبی به شا کمک خواهند کرد به طور مثال اگر بخواهیم فاصله‌ی شما و معلمتان که ۹ متر و ۴ سانت است را تقریب بگیریم خواهیم گفت که فاصله ۹ متر است و دیگر کاملا دقیق اعلام نمی‌شود زیرا در آن لحظه ابزار اندازه گیری دقیق در دسترس نداریم و نیازی به این میزان از دقت برای یک فاصله عمومی نیست و یا بخواهیم وزن یک گوسفند که ۱۹۸ کیلو وزن دارد را با تقریب بیان کنیم خواهیم گفت ۲۰۰کیلو است.

در زندگی، شما بسیار از عمل تقریب بهره می‌برید برای درک بهتر این عمل تصویر زیر را با دقت بررسی کنید که در ان اعداد با تقریب بر روی محور نشان خواهند داده شد و تقریب‌گیری را مشاهده خواهید کرد.

آموزش تقریب گیری ریاضی سوم ابتدایی

 

خب دوستان و همراهان گرامی به انتها این مقاله از سری مقالات آموزش ریاضی سوم ابتدایی رسیدیم ، نظرات گران بهای خود را با ما به اشتراک بگذارید.

سوالات متداول

 •  نوشتن اعداد با حروف آموزش داده شده است ؟
  بله در قسمت ارزش مکانی اعداد تشریح شده است.
 • جدول مکانی را تشریح کرده است ؟
  بله به طور کامل توضیح داده‌ایم.
 • تقریب را توضیح داده‌اید؟
  بله تقریب اعداد و تقریب گیری آموزش داده شده است.
 • ارزش واحد های ریالی و تبدیل ریال به تومان آموزش داده شده است؟
  بله تبدیل واحد های پول کاملا تشریح شده است.
3.6/5 - (7 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
6 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا