جواب فعالیت‌های قرآن هشتم

امروز در بخون با جواب فعالیت‌های قرآن هشتم، شما را شگفت‌زده خواهیم کرد. من میلاد خالدیان هستم و به شما قول می‌دهم بهترین منبع برای پاسخ فعالیت‌های قرآن هشتم را در اختیار شما عزیزان بگذارم و این اطمینان را به شما می‌دهم که به هیچ منبع دیگری نیاز نخواهید داشت. هر جای مقاله که دچار ابهام شدید یا سوالی برای شما پیش آمد؛ در قسمت نظرات سوال خود را مطرح کنید تا پاسخگوی شما عزیزان باشم.

جواب فعالیت‌های درس اول قرآن هشتم

در اولین گام از مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هشتم به سراغ سوالات درس اول خواهیم رفت. در این درس چهار فعالیت در کتاب درسی طرح شده است که در ادامه به صورت کامل پاسخ خواهیم داد.

جواب صفحه 13 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت صفحه 13 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 14 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت صفحه 14 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 17 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 17 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 17 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس دوم قرآن هشتم

جواب صفحه 22 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت صفحه 22 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 23 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت دوم صفحه 23 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت سوم صفحه 23 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 26 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 26 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 26 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس سوم قرآن هشتم

در ادامه مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هشتم به سراغ سوالات درس سوم خواهیم رفت. در این درس پنج فعالیت در کتاب درس طرح شده است که در ادامه به تمامی این سوالات پاسخ خواهیم داد. در ضمن یک خبر خوب برای شما عزیزان بخونی دارم. با کلیک بر روی لینک‌های آموزش قواعد عربی هشتم و جواب فعالیت‌های علوم هشتم دو مقاله بسیار عالی را برای درس‌های عربی و علوم به صورت کاملا رایگان مطالعه کنید.

جواب صفحه 32 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 32 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 32 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 35 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت صفحه 35 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 36 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت دوم صفحه 36 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت سوم صفحه 36 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس چهارم قرآن هشتم

جواب صفحه 42 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 42 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت سوم صفحه 42 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 45 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 45 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 45 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس پنجم قرآن هشتم

جواب صفحه 51 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 51 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 51 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 54 قرآن هشتم

 

پاسخ فعالیت اول صفحه 54 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 54 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس ششم قرآن هشتم

در درس ششم، پنج فعالیت در کتاب درسی مطرح شده است. اصلا جای نگرانی نیست؛ زیرا در جواب فعالیت‌های قرآن هشتم به تمامی سوالات ریز و درشت کتاب پاسخ خواهیم داد. در اینجا یک هدیه برای شما رفقای بخونی داریم. شما می‌توانید با کلیک بر روی لینک‌های جواب فرصتی برای اندیشیدن‌های فارسی هشتم و جواب فعالیت‌های کلاسی پیام‌های آسمان هشتم، این دو مقاله بی‌نظیر را مطالعه کنید.

جواب صفحه 59 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 59 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 59 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت سوم صفحه 59 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 62 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 62 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 62 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس هفتم قرآن هشتم

جواب صفحه 67 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 67 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 67 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 70 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 70 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 70 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس هشتم قرآن هشتم

جواب صفحه 75 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 75 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 75 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 78 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 78 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 78 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس نهم قرآن هشتم

تا اینجا که از مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هشتم خسته نشدید؟!! در ادامه به سوالات درس نهم به صورت کامل و دقیق پاسخ خواهیم داد. راستی اگر در مطالعه درس ریاضی مشکل دارید، توصیه می‌کنم با کلیک بر روی لینک‌های آموزش فصل اول ریاضی هشتم و گام به گام فصل اول ریاضی هشتم این مقالات ارزشمند را از دست ندهید!!!

جواب صفحه 83 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 83 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 83 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 86 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 86 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 86 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس دهم قرآن هشتم

جواب صفحه 90 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 90 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 90 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 93 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 93 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 93 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس یازدهم قرآن هشتم

جواب صفحه 99 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 99 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 99 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 102 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 102 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 102 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب فعالیت‌های درس دوازدهم قرآن هشتم

به ایستگاه پایانی جواب فعالیت‌های قرآن هشتم رسیدیم. در آخرین گام از این مقاله به سوالات درس دوازدهم پاسخ خواهیم داد. در ضمن شما عزیزان با استفاده از لینک‌های جواب انس با قرآن در خانه هشتم و جواب تمرین‌های قرآن هشتم، می‌توانید پاسخ سایر تمرینات کتاب را به صورت کاملا رایگان مشاهده کنید.

جواب صفحه 106 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 106 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 106 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

جواب صفحه 109 قرآن هشتم

پاسخ فعالیت اول صفحه 109 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 109 قرآن هشتم

پاسخ: جواب این سوال را در شکل بالا مشاهده می‌کنید.

به پایان مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هشتم رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به بهترین مقالات آموزشی برای هر پایه به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ثبت نظرات(انتقادات و پیشنهادات) خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید و با ثبت ستاره‌های رنگی ما را خوشحال و دلگرم کنید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

سوالات متداول جواب فعالیت‌های قرآن هشتم

  • آیا در این مقاله به تمامی فعالیت‌های قرآن هشتم پاسخ داده‌اید؟
    بله، جواب تمامی فعالیت‌ها را به صورت کامل نوشته‌ایم.
  • آیا فایل pdf مقاله جواب فعالیت‌های قرآن هشتم نیز در سایت بخون وجود دارد؟
    بله، در پایان همین متن فایل pdf قابل دانلود است.
5/5 - (2 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
3 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا