گام به گام فصل اول ریاضی دوازدهم | تابع

سلام، مطمئنم که آموزش فصل اول ریاضی دوازدهم را به خوبی یاد گرفته‌اید، و حالا به سراغ گام به گام فصل اول ریاضی دوازدهم آمده‌اید، تا هم با نمونه سوالات آشنا شوید هم به همگی سوالات این فصل تسلط کامل داشته باشید. ما سعی کردیم همه پاسخ‌ها را بطور کامل و ساده در اختیار شما قرار دهیم. اصلا نگران نباشید اگر آموزش این فصل را به خوبی پشت سر گذاشته باشید، حل این سوالات برای شما به راحتی آب خوردن خواهد بود.

من ناصر گاگمی هستم و امروز می‌خواهم، به شما کمک می‌کنم تا پاسخ تمامی فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرینات فصل اول ریاضی دوازدهم را به خوبی یاد بگیرید. اگر به تمامی سوالات مسلط شدید، به شما پیشنهاد می‌کنم که حتما نمونه سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم را نیز مطالعه کنید.

در آموزش فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی، چه چیزی را یاد گرفتیم؟

در آموزش فصل اول ریاضی دوازدهم توابع چند جمله‌ای، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع و تابع وارون را یاد گرفتیم. اما حالا باید سراغ حل تمرین‌های ریاضی دوازدهم تجربی فصل اول برویم. شما با حل این مسائل بطور کامل بر این فصل تسلط خواهید داشت و برای 20 گرفتن در امتحان هیچ چیزی کم ندارید.

پاسخ فعالیت صفحه 4 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 4 ریاضی دوازدهم

پاسخ الف: خیر، برای مقادیر بین صفر و یک نمودار X3 پایین نمودار X2 قرار دارد.

پاسخ ب: پاسخ سوال ب را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

پاسخ فعالیت دوم صفحه 4 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت دوم صفحه 4 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ این سوال رامی توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

دوستان عزیز پس از اینکه این مقاله را بطور کامل بررسی کردید و پاسخ‌ها را یادداشت کردید، سراغ مقاله‌ی گام به گام فصل دو ریاضی دوازدهم | مثلثات بروید. تا پاسخ تمامی سوالات فصل اول و دوم ریاضی دوازدهم را در اختیار داشته باشید.

حل فعالیت صفحه 4 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 5 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت دوم صفحه 5 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ بصورت زیر می باشد:

 • الف: 6
 • ب: 9
 • پ: 8
 • ت: 7
 • ث: 5
 • ج: 1
 • چ: 4
 • ح: 3
 • خ: 2

پاسخ فعالیت صفحه 6 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 5 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ الف: از سال 1380 تا سال 1390

پاسخ ب: در بازه زمانی 91 تا 92 و بازه زمانی 93 تا 94

دوستان عزیز رشته‌ی تجربی، اگر تا کنون نتوانسته‌اید پاسخ فعالیت‌های کتاب زیست خود را پیدا کنید. دیگر اصلا نگران نباشید ما تمام پاسخ‌‌ها را برای شما جمع‌آوری کرده‌ایم و در لینک جواب فعالیت‌های زیست دوازدهم برای شما قرار داده‌ایم.

پاسخ کار در کلاس صفحه 8 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 8 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ این سوال را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پاسخ کار در کلاس صفحه 8 ریاضی دوازدهم

پاسخ کار در کلاس صفحه 9 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 9 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 9 ریاضی دوازدهم تجربی بصورت تصویر زیر می باشد:

جواب کار در کلاس صفحه 9 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس دوم صفحه 9 ریاضی دوازدهم تجربی

کار در کلاس دوم صفحه 9 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ این کار در کلاس را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید:

اگر در حل کردن سوالات فصل اول شیمی خود به مشکل برخورده‌اید و نمی‌توانید پاسخ همه سوالات را پیدا کنید. دیگر لازم نیست نگران باشید، زیرا پاسخ تمامی سوالات فصل اول شمی دوازدهم در لینک گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در‌ خدمت تندرستی قرار گرفته است.

پاسخ کار در کلاس صفحه 9 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 10 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ الف: اکیدا صعودی

پاسخ ب: بله

پاسخ پ: خیر، طبق تعریف دو ایکس متمایز دارای تصویر متمایز هستند پس یک به یک می‌باشند.

پاسخ تمرین صفحه 10 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 10 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 1: پاسخ سوال 1 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پاسخ 2: پاسخ سوال 2 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پاسخ 3: پاسخ سوال 3 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پاسخ تمرین 3 صفحه 10 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 4: پاسخ سوال 4 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پاسخ 5: صفر

پاسخ 6: ( y=3x , y=x3 ) اکیدا صعوی می‌باشد و ( y=(1/2)x , y=-x3 ) اکیدا نزولی می‌باشد.

در اینجا قصد معرفی یکی از بهترین مقاله‌های پایه دوازدهم یعنی معنی درس های عربی دوازدهم را داریم. در این مقاله معنی کامل دروس عربی دوازدهم بصورت کامل گنجانده شده است. به شما پیشنهاد می‌کنم اصلا این مقاله را از دست ندهید.

پاسخ فعالیت صفحه 11 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 11 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ فعالیت صفحه 11 ریاضی دوازدهم تجربی را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

فعالیت صفحه 11 ریاضی دوازدهم تجربی

 

پاسخ کار در کلاس صفحه 14 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 14 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس دوم صفحه 14 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس دوم صفحه 14 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 16 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 16 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ این کار در کلاس را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

کار در کلاس صفحه 16 ریاضی دوازدهم

پاسخ کار در کلاس دوم صفحه 16 ریاضی دوازدهم تجربی

کار در کلاس صفحه 16 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ این کار در کلاس را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

کار در کلاس دوم صفحه 16 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 19 ریاضی دوازدهم تجربی

کار در کلاس دوم صفحه 16 ریاضی دوازدهم تجربی

دوازدهمی‌های عزیز، اگر بدلیل فشار درسی، تا کنون نتوانسته‌اید پاسخ گفت و گو کنیدهای هویت خود را پیدا کنید. دیگر اصلا لازم نیست که برای آن وقت بگذارید، چون ما پاسخ تمام گفت و گو کنیدها را در لینک جواب گفت‌وگو کنیدهای هویت اجتماعی دوازدهم برای شما قرار داده‌ایم.

پاسخ تمرین صفحه 22 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ تمرین صفحه 22 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 1: fog={(5,8),(3,3),(7.8)(9,4)}  gof={(5,5)}

پاسخ2: پاسخ سوال شماره 2 را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

سوال شماره 2 تمرین صفحه 22 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 3: f(g(x))=3(g(x))-4⇒3x2-6x+14=3(g(x))-4⇒3(g(x))=3x2-6x+18⇒g(x)=x2-2x+6

پاسخ 4: پاسخ سوال شماره 4 بصورت زیر می‌باشد:

 • الف: نادرست
 • ب: نادرست
 • پ: درست
 • ت: درست

پاسخ 5: پاسخ سوال شماره 5 را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

سوال شماره 5 تمرین صفحه 22 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 6 و 7: پاسخ تمرین های 6 و 7 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

پاسخ تمرین 6 صفحه 22 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 8: پاسخ سوال شماره 8 را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

پاسخ سوال شماره 8 تمرین صفحه 22 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 9: پاسخ سوال شماره 9 را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

پاسخ تمرین 9 صفحه 22 ریاضی دوازدم تجربی

پاسخ 10: پاسخ سوال شماره 10 بصورت زیر می باشد:

 • الف: نمودار شماره 4
 • ب: نمودار شماره 1
 • پ: نمودار شماره 2
 • ت: نمودار شماره 3

پاسخ 11: پاسخ سوال شماره 11 را در تصویر زیر می توانید مشاهده کنید.

سوال 11 تمرین صفحه 22 ریاضی دوازدهم تجربی

دوازدهمی‌های عزیز بخون، اگر نتوانسته‌اید فصل اول فیزیک خود را به خوبی یاد بگیرید، به شما پیشنهاد می‌‌کنم مقاله‌ی آموزش فصل اول فیزیک دوازدهم | حرکت بر خط راست را به خوبی مطالعه کنید. قطعا با مطالعه این مقاله فصل اول فیزیک دوازدهم را به خوبی یاد خواهید گرفت.

پاسخ کار در کلاس صفحه 26 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 26 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 26 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

کار در کلاس صفحه 26 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ کار در کلاس صفحه 27 ریاضی دوازدهم تجربی

کار در کلاس صفحه 27 ریاضی دوازدهم تجربی

حل تمرین صفحه 29 ریاضی دوازدهم تجربی

حل تمرین صفحه 29 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 1: پاسخ تمرین شماره 1 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

حل سوال شماره 1 تمرین صفحه 29 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 2: پاسخ تمرین شماره 2 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

جواب تمرین 2 تمرین صفحه 29 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 3 و4: پاسخ تمرین شماره 3 و 4 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

حل تمرین 4 صفحه 29 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 5: پاسخ تمرین شماره 5 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

جواب سوال شماره 5 تمرین صفحه 29 ریاضی دوازدهم تجربی

پاسخ 6: پاسخ تمرین شماره 6 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

سوال شماره 6 تمرین صفحه 29 ریاضی دوازدهم

دوستان عزیز دوازدهمی، اگر نتوانسته‌اید فصل اول زیست دوازدهم را به خوبی یاد بگیرید، اصلا نگران نباشید، شما با مطالعه کامل مقاله‌ی آموزش فصل اول زیست دوازدهم | مولکول‌های اطلاعاتی می‌توانید فقط در عرض چند دقیقه فصل اول زیست دوازدهم را بفهمید.

پاسخ 7: پاسخ تمرین شماره 7 را می توانید در تصویر زیر مشاهده کنید.

سوال شماره تمرین صفحه 29 ریاضی دوازدهم تجربی

دوستان و همراهان عزیز به پایان حل تمرینات فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی رسیدیم، سعی کردیم همه سوالات را بصورت کامل و ساده پاسخ دهیم که برای شما بسیار موثر و مفید باشد. دوستان عزیز حتما بعد از این مقاله و مطالعه نمونه سوالات فصل اول ریاضی دوازدهم، سراغ تست‌های فصل اول ریاضی دوازدهم بروید، تا به طور کامل در این فصل به تکامل برسید. امیدوارم که گام به گام فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی برای شما مفید شده باشد، منتظر نظرات زیبای شما هستم. همچنین یک مثال هم در پایین برای شما آورده‌ایم تا همیشه آن را به یاد داشته باشید.

مثال:  تحت چه شرایطی، تابع هموگرافیک معکوس خودش می‌شود؟ ( پاسخ را می‌توانید در تصویر زیر مشاهده کنید. )

معکوس تابع هموگرافیک

خب دوستان به انتهای گام به گام فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی رسیدیم. امیدوارم استفاده کافی برده باشید. برای اطلاع از بروزترین مقالات ما، در خبرنامه سایت ثبت‌نام کنید و سوالات، نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خود را در قسمت ارسال دیدگاه‌ها ونظرات با ما در میان بگذارید. برای حمایت و دل‌گرمی ما بخونی‌ها، لطفأ ستاره‌ها را رنگی کنید. همچنین از طریق عناوین زیر می‌توانید به سایر مباحث پایه دوازدهم دسترسی داشته باشید:

سوالات متداول

 • آیا در مقاله گام به گام فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی، پاسخ تمامی سوال قرار داده شده است؟
  بله، پاسخ همه فعالیت‌ها، کار در کلاس‌ها و تمرین‌ها بطور کامل در این مقاله قرار داده شده است.
 • آیا آموزش فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی، همراه با نمونه سوالات هم در سایت قرار دارد؟
  بله، شما می‌توانید با مراجعه به سایت بخون به همه آموزش‌ها و نمونه سوالات بالا دسترسی داشته باشید.
 • فصل اول ریاضی دوازدهم تجربی، شامل چه مباحثی می‌باشد؟
  توابع چند جمله ای، توابع صعودی و نزولی، ترکیب توابع و تابع وارون
3.4/5 - (10 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا