یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در‌ خدمت تندرستی

در مقاله قبلی تحت عنوان آموزش فصل اول شیمی دوازدهم به صفر تا صد مباحث این فصل به طور کامل و مفهومی پرداختیم. در این مقاله قصد دارم به بررسی گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم  بپردازم.

فصل اول شیمی دوازدهم یکی از مهم‌ترین فصل‌های شیمی سال دوازدهم است که شامل مبحث اسید و بازها می‌باشد که یکی از منابع اصلی سوالات امتحانی و آزمون‌های آزمایشی است، لذا برای یادگیری این فصل پس از مطالعه مقاله آموزش فصل اول سراغ تمرینات این فصل خواهیم‌ رفت. یادگیری تمرینات و فعالیت‌‌های کتاب از جهت تسلط بر مباحث اسید و بازها یکی از ارکان اصلی تکمیل روند آموزشی می‌باشد.

من سالار احمدی در این مقاله تحت عنوان گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم مولکول‌ها در خدمت تندرستی به بررسی جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول-جواب باهم بیندیشیم فصل ۱شیمی دوازدهم-جواب خود رابیازمایید‌های فصل ۱ شیمی دوازدهم و جواب پیوند با ریاضی فصل ۱ شیمی دوازدهم با بیانی ساده و گیرا پرداخته‌ام. پیشنهاد می‌کنم برای درک و یادگیری کامل این سری از فعالیت‌های کتاب درسی با من تا آخر این مقاله در سایت بخون همراه باشید.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی دوازدهم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی دوازدهم
گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۲

 

گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم
گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۲
پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۲ شیمی دوازدهم
گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۲

الف:
دوره زمانی ۱۳۳۰ تا ۱۳۳۵: حدود ۳۰٪
دوره زمانی ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ حدود ۷٪
دوره زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵:حدود ۱٪
ب:
در دوره زمانی ۱۳۴۵ تا ۱۳۵۰ امید به زندگی حدود ۴۵ سال است.

پ:
در دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵ امید به زندگی حدود ۶۵ سال است.

ت:
افزایش یافته است زیرا آگاهی مردم نسبت به سلامت، محیط زیست، بهداشت و تغذیه افزایش یافته است.

ث:
امروزه امید به زندگی حدود ۷۵ سال است.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۴ فصل اول شیمی دوازدهم
گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۴

اتلین گلیکول(ضدیخ)-نمک خوراکی و اوره محلول در آب هستند چون ‌همگی قطبی هستند.(قطبی در قطبی)
بنزین-روغن زیتون و وازلین محلول در هگزان هستند چون همگی ناقطبی هستند.(ناقطبی در ناقطبی)

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۵ فصل اول شیمی دوازدهم مولکول‌ها در‌ خدمت تندرستی

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۵ گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در‌ خدمت تندرستی
گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۵

سوال ۱:
الف: تصویر شماره ۱ اسید چرب می‌باشد و تصویر شماره ۲ یک استر بلند زنجیر است.

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۵ گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در‌ خدمت تندرستی
گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۵


پ:
قسمت‌های قطبی و ناقطبی مولکول‌های ذکر شده به شرح تصویر زیر است.

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۵ فصل اول شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم فصل ۱ صفحه ۵

ت:
نیروی بین مولکولی غالب در چربی‌ها از نوع واندروالس است، زيرا بخش بزرگی از مولكول را بخش ناقطبی(زنجير بلند كربنی) تشكيل داده است.

ث:
زیرا بخش بزرگی از مولكول های آنها را زنجير‌های بلند هيدروكربنی و آب گريز تشكيل می‌دهد.

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۵ فصل اول شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۵
پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۵ فصل اول شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۵

الف – ب:
قسمت قطبی آب دوست و قسمت ناقطبی آب گریز است و قسمت‌های قطبی و ناقطبی صابون ذکر شده به شرح تصویر زیر است:

پ:
نيروي جاذبه ميان مولكول‌های آب و صابون به اندازه‌ای است كه سبب حل شدن و پخش شدن صابون در آب می‌شود. نيروي جاذبه ميان مولكول‌های آب و صابون از ميانگين نيروهای جاذبه ميان مولكول‌های آب و ميان مولكول‌های صابون بيشتر است.

ت:
صابون داراي مولكول های دوبخشی است كه به كمک بخش قطبی به طور عمده در آب و به كمک بخش ناقطبی به طور عمده در آب و روغن حل می‌شود.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۷ فصل اول شیمی دوازدهم

پاسخ حود را بیازمایید صفحه ۷ فصل اول شیمی دوازدهم
خود را بیازمایید صفحه ۷ شیمی دوازدهم

سوال ۲:
كلوئيد همانند سوسپانسيون مخلوطی ناهمگن است و نور را پخش می‌كند در حالی كه همانند محلول، پايدار است و ته نشين نمی‌شود.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۹ شیمی دوازدهم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۹ شیمی دوازدهم فصل اول
خود را بیازمایید صفحه ۹ شیمی دوازدهم

الف:
با افزايش دما، قدرت پاک كنندگی صابون افزايش می‌يابد.

ب:
افزودن آنزيم به صابون، قدرت پاک كنندگی را به طور چشم‌گيری افزايش می‌دهد.

پ:
خيرـ به طوری كه صابون آنزيم‌دار در دمای ۴۰ درجه سلسيوس همه لكه‌ها را از روی پارچه نخی زدوده است، در حالی كه 15 درصد از لكه
بر روي پارچه پلی‌استر باقی مانده است.

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم
خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۱۱ فصل اول شیمی
خود را بیازمایید صفحه ۱۱ شیمی دوازدهم

الف:
ب:
شباهت:
همانند صابون دارای يک بخش قطبی و يک بخش ناقطبی است.
تفاوت:
در بخش ناقطبی افزون بر زنجير هيدروكربنی دارای حلقه بنزنی است. در بخش قطبی به جای +COO-Na– دارای -NA+SO3 است.

پ:
این ماده همانند صابون دارای مولكولهای دوبخشی(قطبی-ناقطبی) است، از بخش قطبی در آب و از بخش ناقطبی با مولكول‌های چربی در ارتباط است. به اين ترتيب می‌تواند همانند پلی ميان مولكول های آب و چربی عمل كند، و به تدريج لكه‌های چربی را پاک می‌کند.

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۱۲ فصل اول شیمی دوازدهم

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۱۲ فصل اول شیمی دوازدهم
باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۱۲

جوهر نمک: خاصیت اسیدی دارد
محلول سود: خاصیت بازی دارد.
صابون: خاصیت بازی دارد.
سرکه سفید:خاصیت اسیدی دارد

پاسخ باهم بیندیشیم صفحه ۱۲ فصل اول شیمی دوازدهم
باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۱۲

الف:
اين مخلوط خاصيت بازی دارد كه در واكنش با چربی‌ها و روغن‌ها مواد‌ی همانند صابون توليد می‌كنند. موادی كه در آب حل می‌شوند و
خود جزو پاک كننده‌ها هستند.‌‌
ب:
چون واكنش گرماده است، با افزايش دما قدرت پاک كنندگی افزايش می‌يابد. همچنين دما سبب ذوب و شناور شدن چربی‌ها نیز می‌شود و پاک خواهند شد.
پ:
افزون بر توليد پاک‌كننده و افزايش دما، توليد گاز در اين واكنش با ايجاد فشار و رفتار مكانيكی باز كردن مجاری را تسهيل می‌كند. به‌‌ بیانی ديگر هنگام عبور از لابه‌لای مواد، فضا ايجاد می‌کند و آن‌ها سست‌ خواهند شد.

گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در‌ خدمت تندرستی قسمت اول

خب دوستان گرامی شاهد بخش اول گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم | مولکول‌ها در‌ خدمت تندرستی بودید در ادامه مابقی مطالب فصل اول شیمی دوازدهم بررسی خواهد شد. همچنین از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به عناوین ذکر شده دسترسی پیدا کنید.

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۴ شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۴ فصل اول شیمی دوازدهم
باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۱۴

سوال ۱:

الف:
محلول ۲ و ۳ خاصیت اسیدی دارند.
محلول ۱ و ۴ خاصیت بازی دارند.
ب:
یون H3O+(aq) در هر دو محلول شماره ۲ و ۳ وجود دارند.
پ:
یون OH-(aq) در هر دو محلول شماره ۱ و ۴ وجود دارند.

سوال ۲:
اسيد آرنيوس در آب باعث افزايش غلظت يون هيدرونيوم و باز آرنيوس در آب باعث افزايش غلظت يون هيدروكسيد می‌شود.

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۴ شیمی دوازدهم
باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۱۲

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۱۶ فصل اول شیمی دوازدهم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۱۶ فصل اول شیمی دوازدهم
خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم

الف:

BaO(s) و Li۲O(s) با حل شدن در آب غلظت یون هیدروکسد -OH را افزایش می‌دهد، پس باز آرنیوس است.
N۲O۵(s) و SO۳(g) با حل شدن در آب غلظت یون هیدرونیوم +H را افزایش می‌دهد، پس اسید آرنیوس است.

ب:

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم
خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم

پ:

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۱۶ فصل اول شیمی دوازدهم
خود را بیازمایید صفحه ۱۶ شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۸ شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۸ فصل اول شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۱۸

سوال ۱:

HCl(aq)→ H+(aq) + Cl-(aq)
HF(aq) → H+(aq) + F-(aq)

سوال ۲

الف:

HX به طور کامل یونیده شده است، اما HA به طور جزئی یونیده شده است.

ب:

نمودار سمت راست مربوط به انحلال HCl است که به طور کامل یونیده شده است و نمودار سمت چپ مربوط به یونیده شدن جزئی انحلال HF است.

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۸ شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۱۸

سوال ۳‌
الف:
برابر یک(۱) است زیرا همه‌ی مولکول‌های HCl در آب یونیده می‌شوند، به عبارتی دیگر صورت و مخرج کسر برابر است.

ب:

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۱۸ شیمی دوازدهم
گام به گام شیمی دوازدهم فصل ۱

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۱۹ شیمی دوازدهم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۱۹ شیمی دوازدهم
گام به گام شیمی دوازدهم صفحه ۱۹

سوال ۱:

نیتریک اسید یک اسید قوی است که در محلول به طور کامل یونیده شده است، از این رو غلظت یون‌های هیدرونیوم و نیترات برابر 0.2 مول خواهد بود.

 

سوال ۲
الف _ ب :

غلظت مولی اسید حل شده 0.1 مول است، اما از این مقدار تنها ۳-۱۰× ۱.۳۵ مول آن یونش یافته است از این جهت :

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۱۹ شیمی دوازدهم
گام به گام شیمی دوازدهم صفحه ۱۹

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۲ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۲ فصل اول شیمی دوازدهم
گام به گام شیمی دوازدهم صفحه ۲۲

الف:

زیرا به ازای هر مولکول HF که در آب یونیده می‌شود، یک یون -F همراه با یک یون +H تولید می‌شود.

ب:

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۲ فصل اول شیمی دوازدهم
گام به گام شیمی دوازدهم صفحه ۲۲

پ:

این یافته های تجربی نشان می‌دهد در یک دمای معینی برای هر سامانه تعادلی، فقط یک مقدار ثابت برای K وجود دارد.

ت:

خیر زیرا مطابق جدول، با انحلال مقادیر متفاوت از HF در آب و ایجاد یک سامانه تعادلی، برای K تنها یک مقدار در دمای اتاق به دست آمده است.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۲۴ شیمی دوازدهم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۲۴ شیمی دوازدهم
گام به گام شیمی دوازدهم صفحه ۲۴

سوال ۱

الف:

در ظرف (آ) زیرا تولید حباب‌های گاز هیدروژن آشکار‌تر است.

ب:

در ظرف (آ) زیرا هرچه غلظت واکنش دهنده‌ها(یون +H3O) بیش‌تر باشد سرعت واکنش بیش‌تر است

پ:

Ka2<Ka1، زیرا در شرایط یکسان، هر چه غلظت یون هیدرونیوم در محلول یک اسید بیش‌تر باشد، ثایت یونش آن بزرگ‌تر خواهد بود.

سوال ۲:

نیتریک اسید و سولفوریک اسید مطابق جدول اسید قوی هستند درحالی که کربنیک‌اسید یک اسید ضعیف است به همین دلیل غلظت
یون هیدرونیوم در باران اسیدی بیش‌تر از باران معمولی است.

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم
گام به گام شیمی دوازدهم صفحه ۲۴

ب:
جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم سوال ۲:

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم
جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم سوال ۳:

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهمجواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم سوال ۴:

جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم
جواب پیوند با ریاضی صفحه ۲۴ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهم

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهم
باهم بیندیشیم شیمی دوازدهم صفحه ۲۶

سوال ۱


الف:


مطابق معادله واکنش به ازای هر مولکول آب که یونیده می‌شود یک یون هیدرونیوم و یک یون هیدروکسید تولید خواهد شد. از این رو در آب خالص
[-OH] = [+H] است پس:
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهمب:
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهم

سوال ۲

الف:

ماده (۲) زیرا باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم در آب شده است.

ب:

در همه محلول های بازی H+] < [OH-]] است.

پ:

خیر زیرا در همه محلول‌های آبی(اسیدی،بازی یا خنثی) یون های هیدرونیوم و هیدروکسید وجود دارند اما مقدار آن‌ها متفاوت است. در محلول‌های اسیدی یون هیدرونیوم بیشتر از یون هیدروکسید است و در محلول‌های بازی یون هیدروکسید بیشتر از یون هیدرونیوم است.

سوال۳:

این طرح نشان می دهد که برای هر محلول آبی در دمای اتاق، ۱۴-10=[ H+] [ OH-] برقرار است و با افزایش غلظت یکی از غلظت دیگری کاسته می‌شود اما همواره در این دما، حاصل‌ضرب غلظت این یون ها برابر با ۱۴-10 است.

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهم

سوال ۴:

جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه ۲۶ شیمی دوازدهم

 

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم

PH محلول هیدروکلریک‌اسید کم‌تر است، زیرا در شرایط یکسان [+H] در محلول آن بیش‌تر است.

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۸ شیمی دوازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۹ فصل اول شیمی دوازدهم

جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۹ فصل اول شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۹ فصل اول شیمی دوازدهم

سوال ۱

الف:

محلول(2) زیرا، شدت روشنایی کم‌تر لامپ نشان از وجود یون های کم‌تری در این محلول است. این رفتار ضعیف‌تر بودن این باز را تایید می‌کند.

ب:

محلول (۱)، محلول باز قوی است که می‌تواند در واکنشی گرماده با مواد موجود در لوله سریع‌تر واکنش دهد.

سوال ۲

الف:

KOH(aq) محلول یک باز قوی را نشان می‌دهد که در آن:
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۹ فصل اول شیمی دوازدهمب:
جواب خود را بیازمایید صفحه ۲۹ فصل اول شیمی دوازدهم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دوازدهم

پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دوازدهم
جواب خود را بیازمایید صفحه ۳۳ فصل اول شیمی دوازدهم

سوال ۱:
پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دوازدهم
سوال ۲:
پاسخ خود را بیازمایید صفحه ۳۲ شیمی دوازدهمسوال ۳

الف:

چون سدیم هیدروژن کربنات (جوش شیرین) برای خنثی کردن بخشی از اسید معده به کار می‌رود پس باید دارای خاصیت بازی باشد.

ب:

به دلیل اینکه جوش شیرین خاصیت بازی دارد با افزایش خاصیت بازی شوینده‌ها می توان قدرت پاک کردن چربی را افزایش دهد.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۱:

الف:

ثابت یونش کوچک نشان دهنده میزان یونش کم و غلظت کم یون‌ها در محلول است.

ب:

اغلب اسیدهای شناخته شده(آلی معدنی) ضعیف هستند به طوری که مصرف خوراکی‌ها و داروها و همچنین استفاده از بسیاری پاک‌کننده های گوناگون، این ویژگی را تایید می‌کند.

پ:

نیتریک اسید، یک اسید قوی است(Kaبزرگ) از این رو در محلول آن، یونش به طور کامل رخ می‌دهد و به ازای یونش هر NH3O در محلول، یک یون هیدرونیوم و یک یون نیترات تولید می‌شود، پس:
پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶ت:

فورمیک‌اسید یک اسید ضعیف است(۴-Ka= 1.8 × 10) از این رو در محلول به طور جزئی یونیده می‌شود در واقع مولکول‌های HCOOH به طور عمده به شکل یونیده نشده در محلول وجود دارند.

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۲:

رنگ سرخ کاغذ PH نشانه اسیدی بودن محلول است. رسانایی الکتریکی کم آن، محلول الکترولیت ضعیف را یادآوری می کند. این ویژگی های محلول یک اسید ضعیف است که با HCOOH(aq) همخوانی دارد. KBr و KOH , HCl.الکترولیت های قوی بوده اما CH3OH غیر الکترولیت است. NH3 با اینکه الکترولیت ضعیف است اما محلول آبی آن خاصیت بازی دارد.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۳:

براساس مقدار ثابت یونش، محلول(۳) با هیدروبرمیک اسید، محلول (۲) با استیک‌اسید و محلول (۱) با هیدروسیانیک‌اسید هم‌خوانی دارد، زیرا برای اسیدهای تک پروتون دار هرچه غلظت یون هیدرونیوم بیشتر باشد، ثابت یونش بزرگ‌تر است.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول
پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۴:

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۵:

با توجه به اینکه در دمای ثابت برای محلول های آبی حاصل‌ضرب [H+] [OH-] همواره مقدار ثابتی است، از این رو با تغییر حجم محلول، حاصل‌ضرب غلظت این یون ها ثابت می‌ماند، در واقع نمودار (پ) برای این توصیف مناسب است.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول
پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول
پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۶:

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۷:

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۸:

الف:
اسید آرنیوس، زیرا با حل شدن در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم شده‌اند.
ب:
پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۹:

Picture5HX اسیدی قوی تر از HY  است.

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

 

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۱۰:

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۱۱:

الف:

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول
پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول


ب:
پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶

پاسخ تمرین‌های دوره‌ای فصل اول شیمی دوازدهم صفحه ۳۳ تا ۳۶
جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول

جواب تمرین های دوره ای شیمی دوازدهم فصل اول سوال ۱۲:

الف:
B′OH(aq) باز قوی‌تری است زیرا داری ثابت یونش بزرگتری می‌باشد.
ب:
BOH(aq) دارای PH کمتری است زیرا باز ضعیف تری می باشد، به بیانی دیگر هرچه تعداد [+H] بیشتر باشد باز ضعیف‌‌تر خواهد شد.

همراهان گرامی سایت بخون به انتها مقاله گام ب گام فصل اول شیمی دوازدهم رسیدیم. در این مقاله به بررسی جواب خود را بیازمایید فصل اول شیمی دوازدهم همراه با تمامی فعالیت‌ها و پیوند با ریاضی و باهم بیاندیشیم کتاب پرداختیم، پیشنهاد می‌کنم برای تسلط کامل بر مبحث اسید و بازها پس از درک کامل تمرینات کتاب درسی به بررسی نمونه سوالات فصل اول شیمی بپردازید.

نظرات گرانبهای خود را با ما در میان بگذارید و همچنین می‌توانید با عضویت در خبرنامه سایت بخون از مقالات آموزشی رایگان و مفهومی بهره‌مند شوید. از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به عناوین ذکر شده به طور رایگان دسترسی پیدا کنید.

سوالات متداول گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم

 • گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم مختص رشته تجربی است یا برای رشته ریاضی کاربرد دارد؟
  خیر گام ب گام شیمی دوازدهم برای هر دو رشته ریاضی و تجربی کاربرد دارد.
 • تمرینات دوره‌ای در گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم تجربی بررسی شده است؟
  بله به طور کامل تمرینات دوره‌ای اسید و بازها در گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم بررسی شده است.
 • تمامی فعالیت‌های کتاب درسی در گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم بررسی شده است یا فقط خود را بیازمایید؟
  بله تمامی محتویات فصل اول شیمی دوازدهم در گام به گام فصل اول شیمی دوازدهم بررسی شده است.
 • پیوند با ریاضی فصل اول شیمی دوازدهم برسی شده است؟
  بله مبحث لگاریتم نیز در گام ب گام شیمی دوازدهم تجربی فصل اول بررسی شده است.
4.2/5 - (14 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
16 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا