جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم

سلام دوستان عزیز دهمی. امروز در بخون جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم را به صورت کامل بررسی کرده‌ام. در فصل دوم آزمایشگاه علوم تجربی دهم که شامل آزمایشات متنوع راجب موضوعات مختلف می‌باشد، سوال‌های زیادی مطرح شده است. من میلاد خالدیان هستم و به شما اطمینان می‌دهم که کامل‌ترین پاسخ را به پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم در اختیارتان خواهم گذاشت. با این مقاله به هیچ منبع دیگری نیاز نخواهید داشت و دیگر نگرانی بابت پرسش‌های آزمایشگاه نخواهید داشت.

جواب پرسش صفحه 26 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 26 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: ساعت عقربه‌دار را طوری تنظیم می‌کنیم که عقربه ساعت به سمت خورشید باشد. زاویه بین عقربه کوچک ساعت و محوری که ساعت دوازده را قطع می‌کند، مشخص کنید. با رسم نیمساز این زاویه، جهت جنوب را خواهیم یافت.

جواب پرسش صفحه 27 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 27 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) همانند حالت الف است، زیرا حرکت ماه به نحوی است که همیشه یک طرف آن توسط ساکنان زمین دیده می‌شود.

2) زیرا زمان چرخش وضعی و انتقالی ماه به دور زمین یکسان است و همیشه یک طرف ماه دیده می‌شود.

جواب پرسش صفحه 28 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 28 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) به علت چرخش انتقالی ماه به دور زمین، موقعیت ماه در هر شب فرق می‌کند و هر شب در موقعیت جدیدی نسبت به زمین و خورشید قرار می‌گیرد.

2) بله در حالت E ماه را کامل می‌بینیم که با وضعیت شب چهارده ماه قمری منطبق است.

جواب پرسش صفحه 29 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 29 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) در مرحله اول میزان آب ورودی به داخل شیلنگ کم است و آب به اندازه فشار ورودی بالا می‌آید و بیرون نمی‌ریزد. در مرحله دوم فشار آب داخل شیلنگ بیشتر از بیرون است و آب بالا می‌آید.

2) در چاه آرتزین فشار آب در سمت تغذیه و ورودی بیشتر از خروجی آب است. در این چاه، آب از دهانه چاه تا ارتفاع پیزومتریک با فشار بالا می‌آید.

خب دوستان عزیز یک خبر خوب برای شما عزیزان دارم. با کلیک بر روی لینک‌های آموزش فصل اول ریاضی دهم و آموزش فصل اول شیمی دهم، از مقالات بی‌نظیر ریاضی و شیمی استفاده کنید.

جواب پرسش صفحه 30 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 30 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) آبی رنگ

2) رنگ کاغذ پس از جذب رطوبت صورتی می‌شود.

3) ورود مولکول‌های آب به ساختار کاغذ و ایجاد ترکیب رنگی

4) به دلیل وجود رطوبت در دست انسان، نتیجه آزمایش با خطا همراه خواهد بود.

جواب پرسش صفحه 31 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 31 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) در لوله برم تیمول با اسیدی شدن محیط، رنگ محلول زرد می‌شود. در محلول آب آهک به دلیل واکنش با کربن دی اکسید و تولید رسوب کلسیم کربنات، محلول بی‌رنگ خواهد شد.

2) خیر، زیرا میزان انحلال کربن دی اکسید در آب مقدار معینی است و پس از مدتی اشباع می‌شود.

3) بله، چون افزایش فعالیت موجب افزایش میزان کربن دی اکسید خروجی از بدن شده و آزمایش سریع‌تر انجام می‌گیرد.

جواب پرسش صفحه 32 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 32 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) در این آزمایش تخم مرغ پروتئین آلبومین و شیر پروتئین کازئیر دارد.

2) سفیده تخم مرغ پروتئین بیشتری دارد.

جواب پرسش صفحه 33 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 33 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) سلول‌ها به صورت یک لایه بر روی تیغه گسترده می‌شوند و دلیل دیگر آن، خشک شدن آب خون می‌باشد.

2) با بزرگ‌نمایی 40 و بیشتر

3) شکل آن‌ها گرد است و داخل آن پر از هموگلوبین است.

جواب پرسش صفحه 34 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 34 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: پاسخ این سوال بر عهده خودتان است.

جواب پرسش صفحه 35 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 35 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) خیر، تغییر محسوسی نکرده است.

2) پیستون سرنگ به سختی کشیده می‌شود که نشانگر کاهش فشار درون نسبت به محیط بیرون است.

3) بر عهده خودتان است.

4) با حل شدن نمک در آب، مولکول‌های آب به یون‌ها سدیم و کلر می‌چسبند و در نتیجه خروج مولکول‌های آب نیاز به انرژی بیشتری دارد. بنابراین با کاهش ناخالصی، فشار را بیشتر می‌کنیم تا فشار بخار لازم ایجاد گردد. پس با انحلال نمک در آب فشار بخار کاهش می‌یابد.

جواب پرسش صفحه 36 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 36 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) با قرار دادن دست محلول درون لوله گرم می‌شود که منجر به منسبط شدن محلول شده و از لوله بالا می‌رود.

2) اگر دست گرم‌تر باشد، سرعت و ارتفاع بالا رفتن محلول در لوله افزایش می‌یابد و اگر دست سردتر باشد، سرعت و ارتفاع بالا رفتن محلول در لوله کاهش می‌یابد.

3) افزایش دما باعث افزایش فشار گاز می‌شود.

دانش‌آموزان باهوش پایه دهم با کلیک بر روی لینک‌های آموزش فصل دو زیست دهم و آموزش فصل اول فیزیک دهم، این مقالات فوق‌العاده را به صورت کاملا رایگان مشاهده کنید.

جواب پرسش صفحه 37 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 37 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) خیر، در حمام آب سرد نمک بیشتری رسوب می‌کند.

2) انحلال پذیری پتاسیم نیترات با افزایش دما بیشتر می‌شود و انحلال پذیری کلسیم استات با افزایش دما کمتر می‌شود.

جواب پرسش صفحه 38 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 38 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) ترکیب مس کرومات یک ترکیب یونی است که در کاغذ خیس(آب) به یون‌های مثبت و منفی مجزا تبدیل می‌شود. یکی از یون‌ها رنگ آبی و دیگری رنگ زرد دارد.

2) حل شدن ید در الکل به صورت مولکولی است و تغییر رنگی مشاهده نمی‌شود.

جواب پرسش صفحه 39 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 39 آزمایشگاه علوم تحربی دهم

پاسخ: جواب این سوال بر عهده خودتان است.

جواب پرسش صفحه 40 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 40 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: در بشر اول محلول کاملا بازی است و رنگ آن زرد می‌شود. در بشر دوم PH کم می‌شود و خاصیت بازی کم می‌شود و رنگ محلول سبز خواهد شد. در بشر سوم PH و خاصیت بازی خیلی کم شده و رنگ محلول به صورت آبی مات در می‌آید. در بشر چهارم فقط آب قرار دارد و رنگ محلول بنفش می‌شود. در بشر پنجم PH کمتر از 7 می‌شود و رنگ صورتی خواهد شد. در بشر ششم Ph باز هم کم می‌شود و محلول اسیدی‌تر خواهد شد و محلول صورتی رنگ می‌شود.

جواب پرسش صفحه 41 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 41 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: CuSO4 (aq) + Na2CO3 (aq) → CuCo3 (s) + Na2SO4(aq)

جواب پرسش صفحه 42 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 42 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) از آنجا که نیروی جاذبه زعفران با کاغذ کروماتوگرافی از نیروی جاذبه های رنگ غذا با کاغذ کروماتوگرافی بیشتر است، پس سرعت کمتری دارد و مسافت طی شده نیز کمتر است . به همین دلیل مسافت طی شده رنگ ها در طول کاغذ متفاوت است .

2) بله، هر چقئر جاذبه بیشتر باشد، سرعت و مسافت طی شده کمتر است.

جواب پرسش صفحه 43 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 43 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: چون میزان چسبندگی جیوه با شیشه کمتر از آب با شیشه است، آب فضای بین دو تیغه را پر می‌کند.

جواب پرسش صفحه 44 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 44 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: زیرا چسبندگی مولکول‌های آب و پارچه به نیروی فشار کمک می‌کند و جلوی بیرون ریختن آب را می‌گیرند.

جواب پرسش صفحه 45 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 45 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) با خالی کردن هوای بین دو نیم‌کره فشار هوای داخل آن کمتر از خارج آن می‌شود، در نتیجه اطراف نیروی خاصی به نیم‌کره‌ها وارد می‌کند و آن‌ها را به هم می‌چسباند.

2) می‌توان با استفاده از پنبه و الکل درون نیم‌کره‌ها آتش درست کرد و از اکسیژن بوجود آمده به جای پمپ تخلیه هوا استفاده کرد.

جواب پرسش صفحه 46 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 46 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: 1) اصل پاسکال. مایعات تراکم‌ناپذیر هستند، در گازها با افزایش فشار حجم کاهش می‌یابد و بالعکس.

2) قسمت خارجی زیردریایی شامل دو لایه می‌شود که بین این دو لایه فضای خالی است. زمانی که زیردریایی به پایین برود، این لایه پر از آب می‌شود و هنگامی که به بالا بیاید، از هوا پر می‌شود.

جواب پرسش صفحه 47 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 47 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: در حالت دوم بطری بیشتر در آب فرو می‌رود. علت این تفاوت نیروی شناوری است که در حالت اول به وزنه وارد شده است.

جواب پرسش صفحه 48 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 48 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: هنگامی که هوا با سرعت از بالا و پایین توپ عبور می‌کند، بین سطح بالا و پایین اختلاف ایجاد می‌شود. همین اختلاف بین دو سطح مانع از افتادن توپ خواهد شد.

جواب پرسش صفحه 49 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 49 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: هنگامی که یک فلز از فلز دیگر گرم‌تر باشد، الکترون‌ها به سمت جریان گرم‌تر حرکت می‌کنند. این حرکت موجب ایجاد جریان الکتریکی می‌شود.

جواب پرسش صفحه 50 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 50 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: در علم مکانیک جسم را نقطه‌ای در نظر می‌گیرند که تمام جرم جسم مربوط به آن نقطه است، این نقطه همان مرکز جرم جسم است. با حرکت دوک‌های به هم چسبیده مرکز جرم به زمین نزدیک‌تر می‌شود ولی فکر می‌کنیم که دوک‌ها بالا می‌روند.

بخونی‌های عزیز شما می‌توانید با استفاده از لینک معنی عربی دهم انسانی، این مقاله بی‌نظیر را به صورت کاملا رایگان مطالعه فرمایید.

جواب پرسش صفحه 51 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 51 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: کاهش چگالی هوای گرم باعث بالا رفتن آن می‌شود و هوای گرم جایگزین هوای سرد می‌شود. بالا رفتن تکه‌های کیسه چای، نشان‌دهنده بالا رفتن هوا گرم است.

جواب پرسش صفحه 52 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 52 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: موتور ، ماشین ، قایق و …..

جواب پرسش صفحه 53 آزمایشگاه دهم

پاسخ پرسش صفحه 53 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

پاسخ: ماشین گرمایی دستگاهی است که مقداری گرما دریافت می‌کند و بخشی را به کار تبدیل می‌کند، پس این قایق یک ماشین گرمایی است. در این قایق آب با گرفتن گرما بخار می‌شود و قایق را به حرکت درمی‌آورد و تا زمانی که در آن آب وجود داشته باشد به حرکت خود ادامه خواهد داد.

به پایان مقاله جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم رسیدیم. از شما عزیزان می‌خواهیم در صورت رضایت از این مقاله، لینک آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید. در ضمن شما با عضویت در خبرنامه بخون می‌توانید به بهترین مقالات آموزشی برای هر پایه به صورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید. همچنین با ثبت نظرات(انتقادات و پیشنهادات) خود باعث پیشرفت ما در نوشتن مقالات شوید و با ثبت ستاره‌های رنگی آسمان مقاله ما را ستاره باران کنید. برای مشاهده سایر مباحث مرتبط هم از طریق لینک‌های زیر می‌توانید اقدام کنید:

سوالات متداول جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم

  • آیا در این مقاله به تمامی پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم پاسخ داده‌اید؟
    بله، جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم را به صورت کامل نوشته‌ایم.
  • آیا فایل pdf مقاله جواب پرسش‌های آزمایشگاه علوم تجربی دهم نیز در سایت بخون وجود دارد؟
    بله، در پایان همین متن فایل pdf قابل دانلود است.
4.1/5 - (34 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
10 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا