آموزش قواعد عربی هشتم

دوستان خوبم سلام. پوریا فانی هستم مدرس آموزش و پرورش و امروز در این مقاله از بخون کنار شما هستم با بررسی قواعد عربی هشتم از صفر تا صد. در این مقاله به آموزش قواعد عربی هفتم متوسطه در سایت بخون خواهیم پرداخت؛ اگر سال هشتمی هستید یا نه در پایه‌های بالاتر قرار دارید، این مقاله به جرات یکی از بهترین مقالات تدریس قواعد عربی هشتم است و با خواندن این مقاله می‌توانید تسلط لازم را به‌دست آورید. درضمن در انتهای همین مقاله می‌توانید سوالات خود را از بخش نظرات مطرح کنید و محتوای این مقاله را در قالب جزوه قواعد عربی هشتم دانلود کنید.

قواعد عربی هشتم درس اول

قواعد این درس گذر و مروری بر قواعد عربی هفتم، فعل ماضی است و در ادامه صرف افعال ماضی را به صورت یک دسته‌بندی مناسب خواهد دید. اما به جز این مقاله، محتواهای مغذی دیگری هم برای درس اول عربی هشتم داریم و از طریق لینک‌های زیر می‌توانید به آن‌ها هم دسترسی داشته باشید:

درضمن در یک مقاله جنجالی جواب کل تمرینات کتاب به‌صورت رایگان و قابل دانلود هم بررسی و در اختیار شما قرار داده شده است؛ برای مشاهده کافیست روی لینک جواب تمرینات عربی هشتم کلیک کنید.

فعل ماضی عربی هشتم صفحه 22

فعل ماضی صفحه 22 عربی هشتم

قواعد عربی هشتم درس دوم

در آموزش قواعد عربی هفتم با فعل ماضی و صرف 14 صیغه آن به صورت کامل آشنا شدید. اکنون به بررسی تخصصی فعل مضارع (حال و آینده)* و صرف 14 صیغه آن خواهیم پرداخت. که در این درس فقط 3 صیغه اول شخص مفرد، دوم شخص مفرد مذکر و دوم شخص مفرد مذکر را بررسی می‌کنیم.

*نکتهافعال مضارع معمولا بر زمان حال دلالت می‌کنند ولی در بعضی موارد می‌توانند در معنی آینده نیز استفاده شوند. درضمن از طریق لینک‌های زیر به سایر محتواهای منحصرا مربوط به درس دوم عربی هشتم می‌توانید دسترسی داشته باشید:

فعل مضارع در عربی | (أَنا، أَنتَ، أَنتِ)

اگر بر سر فعل اول شخص مفرد ماضی، یکی از چهار حروف (أَ، تَـ، یَـ، نَـ) بیاید، به فعل مضارع تبدیل می‌شوند.

برای صرف افعال از همان فعل مشهور، یعنی ذَهَبَ استفاده می‌کنیم.

أَنا أذهَبُ: من می‌روم.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، أَ اضافه می‌کنیم و حرکت آخرین حرف فعل از ــَـ به ــُـ تغییر می‌یابد.

أَنتَ تَذهَبُ: تو (مذکر) می‌روی.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، تَـ اضافه می‌کنیم و حرکت آخرین حرف فعل از ــَـ به ــُـ تغییر می‌یابد.

أَنتِ تَذهَبینَ: تو (مؤنث) می‌روی.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، تَـ اضافه می‌کنیم و به آخر فعل ـینَ اضافه می‌شود.

در ادامه چند نمونه دیگر از صرف این افعال را خواهید دید.

فعل مضارع صفحه 28 عربی هشتم

قواعد عربی هشتم درس سوم

دانستیم که فعل مضارع نشانه حال و آینده است. اما در ادامه می‌خواهیم با تغییراتی که بر سر فعل مضارع اعمال می‌کنیم، آن را فقط به آینده اختصاص دهیم.

فعل مستقبل (آینده) در عربی | (سـ، سوفَ)

با افزودن سَـ و سَوفَ بر سر فعل مضارع، آن را به آینده تبدیل خواهیم کرد.

اما فرق بین سَـ و سَوفَ چیست؟

از (سَـ) برای آینده نزدیک اما از (سَوفَ) برای آینده دور استفاده می‌کنیم.

أَنَا سَأَذهَبُ: من خواهم رفت.

در این حالت بر سر اول  فعل اول شخص مفرد مضارع، سَـ اضافه می‌کنیم.

أنتَ سَوفَ تَذهَبُ: تو (مذکر) خواهی رفت.

در این حالت بر سر اول فعل اول شخص مفرد مضارع، سَـوفَ اضافه می‌کنیم.

أنتِ سَوفَ تَذهَبینَ: تو (مؤنث) خواهی رفت.

در این حالت بر سر اول فعل اول شخص مفرد مضارع، سَـوفَ اضافه می‌کنیم.

در ادامه نمونه‌های دیگری از این افعال را خواهید دید.

فعل مستقبل در عربی صفحه 38 عربی هشتم

قواعد عربی هشتم درس چهارم

در این درس به بررسی صرف افعال مضارع در سه صیغه سوم شخص مفرد (مذکر)، سوم شخص مفرد (مؤنث) و اول شخص جمع می‌پردازیم.

فعل مضارع در عربی | (هُوَ، هيَ، نَحْنُ)

خب دوباره از یار همیشگیمان، یعنی فعل ذَهَبَ کمک می‌گیریم.

هُوَ یَذْهَبُ: او (مؤنث) می‌رود.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، یَـ اضافه می‌کنیم و حرکت آخرین حرف فعل از ــَـ به ــُـ تغییر می‌یابد.

هيَ تَذْهَبُ: او (مؤنث) می‌رود.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، تَـ اضافه می‌کنیم و حرکت آخرین حرف فعل از ــَـ به ــُـ تغییر می‌یابد.

نَحْنُ نَذْهَبُ: ما می‌رویم.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، نَـ اضافه می‌کنیم و حرکت آخرین حرف فعل از ــَـ به ــُـ تغییر می‌یابد.

نکته مهم: اگر دقت داشته باشید شکل صرف فعل مضارع در دو صیغه أَنتَ و هیَ یکسان است. تنها راهی که برای تشخیص این دو فعل و تشخیص مرجع ضمیر آن داریم از روی معنای جمله و توجه به ضمیر است.

فعل مضارع در عربی صفحه 52 عربی هشتم

خب در یک نگاه ببینیم از درس 2 تا درس 4 چه چیز‌هایی یادگرفته‌ایم.

فعل مضارع در عربی صفحه 58 عربی هشتم

قواعد عربی هشتم درس پنجم

در قواعد عربی هشتم درس پنجم، به بررسی دو کاربرد حرف ما در عربی می‌پردازیم.

حرف ما در عربی

حرف اضافه ما کابردهای زیادی دارد که در این درس، دو کاربرد مهم آن را بررسی خواهیم کرد.

 1. ما اگر در ابتدای فعل ماضی بیاید، آن را منفی خواهد کرد. اما آخر فعل ماضی را هیچ‌گونه تغییری نخواهد داد.
  مثال:
  سَمِعْنا: شنیدیم.
  ما سَمِعنا: نشنیدیم.
 2. ما در معنای «چیست» نیز به کار می‌رود.
  مثال: «ما تِلْکَ بِیَمینِکَ یا موسی»
  معنی: ای موسی، آن چیست در دست راستت؟

قواعد عربی هشتم درس ششم

در این درس به بررسی صرف فعل مضارع در صیغه‌های دوم شخص جمع (مثنی، جمع مذکر، جمع مؤنث) خواهیم پرداخت.

فعل مضارع در عربی | (أَنتُم، أَنتُنَّ، أَنتُما)

یار عزیزمان یعنی فعل ذَهَبَ را فرا می‌خوانیم.

أَنتُم تَذهَبونَشما (مذکر) می‌روید.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، تَـ اضافه می‌کنیم و آخر فعل ـونَ اضافه می‌شود.

أَنتُنَّ تَذهَبْنَّ: شما (مؤنث) می‌روید.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، تَـ اضافه می‌کنیم و آخر فعل ـنَّ اضافه می‌شود.

أَنتُما تَذهَبانِ: شما دو نفر (مذکر و مؤنث) می‌روید.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، تَـ اضافه می‌کنیم و به آخر فعل ـانِ اضافه می‌شود.

کلمه پرسشی لِماذا

هنگامی که کلمه پرسشی لِماذا (برای چه) می‌توانیم با دو کلمه «لِأَنَّ: برای اینکه» یا «لِــ: برای» به آن پاسخ دهیم.

لِماذا أنتُم مَسرورونَ؟ : چرا شما خوشحال هستید؟
لِأَنَّنا ناجِحونَ فِی الْمُسابَقَةِ: برای اینکه ما در مسابقه پیروز شدیم.

حرف لا در عربی

حرف لا یکی از کاربردهایش غالباً، منفی کردن فعل مضارع است.

أَنَا لا أَکْذِبُ: من دروغ نمی‌گویم.

نکته: گاهی حرف ما افزون بر فعل ماضی، فعل مضارع را نیز منفی می‌کند.

ما یَعْلَمُ: نمی‌داند.

قواعد عربی هشتم درس هفتم

در درس هفتم قواعد عربی هشتم به بررسی یکی دیگر از کلمات پرسشی یعنی، «مَتی: چه وقت» می‌پردازیم.

کلمه پرسشی در عربی | مَتی: چه وقت

کلمه پرسشی مَتی: چه وقت بر زمان دلالت دارد. و معمولا در جواب آن کلمات زیر به کار برده می‌شوند.

اَلْیَومَ-أَمْسُ-غَد-صَباح-عَصر-مَساء-لَیل-قَبلَ سَنَتَینِ-بَعدِ أُسبوعَینِ-فِی الشَّهرِ الْقادِمِ…

مَتی نَصْرُ اللهِ أَلا إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَریبٌ: چه زمان خدا یاری می‌کند؟ همانا یاری خدا نزدیک است.

نکته: گاهی اوقات اگر فعل مضارع در اول مضارع بیاید، گرچه فاعل مثنی یا جمع باشد ولی فعل به صورت مفرد می‌آید.

تَعمَلُ هاتانِ الْفَلّاحَتانِ فِی الْمَزرَعَةِ: این خانم‌های کشاورز در کشتزار کار می‌کنند.

قواعد عربی هشتم درس هشتم

در این درس به بررسی صرف فعل مضارع در صیغه‌های سوم شخص جمع (مثنی، جمع مذکر، جمع مؤنث) خواهیم پرداخت.

فعل مضارع در عربی | (هُم، هُما، هُنَّ)

یار شفیقمان را یعنی فعل ذَهَبَ را فرا می‌خوانیم.

هُم یَذْهَبونَآن‌ها (مذکر) می‌روند.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، یَـ اضافه می‌کنیم و آخر فعل ـونَ اضافه می‌شود.

هُنَّ یَذْهَبْنَ: آن‌ها (مؤنث) می‌روند.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، یَـ اضافه می‌کنیم و آخر فعل ـنَ اضافه می‌شود.

هُما یَذْهَبانِ: آن دو نفر (مذکر) می‌روند.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، یَـ اضافه می‌کنیم و به آخر فعل ـانِ اضافه می‌شود.

هُما تَذْهَبانِ: آن دو نفر (مؤنث) می‌روند.

در این حالت به اول ساده‌ترین شکل حالت فعل ماضی یعنی سوم شخص مفرد مذکر، تَـ اضافه می‌کنیم و به آخر فعل ـانِ اضافه می‌شود.

فعل مضارع در عربی صفحه 102 عربی هشتم

فن ترجمه صفحه 102 عربی هشتم

فعل مضارع در عربی صفحه 102 عربی هشتم

نکته: در دو جمله بالا همانطور که می‌بینید شکل افعال یکسان است. پس تنها راه شناخت معنی آن مراجعه به مرجع ضمیر یا فاعل جمله است.

فعل مضارع در عربی صفحه 103 عربی هشتم

 1. آن دو دختر تکالیفشان را انجام می‌دهند آیا شما دو نفر نیز همچنین انجام می‌دهید؟
 2. آن دو همسایه پاکیزه هستند. آن‌ها حیاط خانه‌شان را می‌شورند. آیا شما دو نفر آن‌ها را می‌شناسید؟

در ادامه صرف کل افعال مضارع را در یک نگاه خواهید دید.

فعل مضارع در عربی صفحه 107 عربی هشتم

قواعد عربی هشتم درس نهم

در درس نهم قواعد عربی هشتم به بررسی یکی دیگر از کلمات پرسشی یعنی، «کَیفَ: چگونه» می‌پردازیم.

کلمه پرسشی در عربی | کَیفَ: چگونه

کلمه پرسشی کَیفَ: چگونه برای پرسش دربارۀ حالت کاربرد دارد.

کَیفَ تَسْأَلُ الطّالِبَةُ: دانش‌آموز چگونه سوال می‌پرسد؟
تَسْأَلُ مَسرورَةً: با خوشحالی می‌پرسد.

‎فن ترجمه‎ عربی هشتم درس نهم

گاهی کلمۀ «عِنْدَ: نزد» یا «لِــ، لَــ: برای» برای مالکیّت به کار برده می‌شود.

‎فن ترجمه‎ عربی هشتم درس نهم صفحه 114

در ادامه کل افعال ماضی را در یک نگاه و به صورت کاربردی خواهید دید.

فعل مضارع در عربی صفحه 123 عربی هشتم

فعل مضارع در عربی صفحه 124 عربی هشتم

فعل مضارع در عربی صفحه 125 عربی هشتم

قواعد عربی هشتم درس دهم

در زبان عربی نیز همانند زبان فارسی چند نوع اعداد ترتیبی و و شمارشی داریم. در ادامه اعداد ترتیبی را از عدد یک تا 12 در هر دو جنس مذکر و مؤنث خواهیم دید.

فعل مضارع در عربی صفحه 130 عربی هشتم

خب عزیزان و همراهان مقاله تدریس قواعد عربی هشتم به پایان رسید. ممنون از اینکه تا پایان مقاله با ما همراه بودید. درضمن برای مشاهده سایر محتواهای مربوطه به‌صورت کاملا رایگان از طریق لینک‌های زیر می‌توانید از طریق لینک‌های زیر اقدام کنید:

همچنین می‌توانید با عضویت در خبرنامه از جدیدترین آموزش‌ها و مقالات باخبر شوید و با 5 ستاره دادن به این آموزش مارا در راهمان به سوی خدمت به شما یاری کنید.

سوالات متداول آموزش قواعد عربی هشتم

 • آیا کل قواعد عربی درس هشتم در این مقاله وجود دارد؟
  بله تمام قواعد عربی هشتم را می‌توانید در این مقاله بیابید.
 • آیا با این مقاله می‌توانیم بر روی عربی هشتم مسلط شویم؟
  شما می‌توانید با مطالعه این مقاله تا حد بسیار زیادی بر عربی هشتم مسلط شوید اما یادتان نرود مهم‌ترین نقش، به عهده خودتان است.
 • من چند سوال دارم می‌توانید برایم رفع اشکال کنید؟
  بله با کمال میل تیم ما شبانه‌روزی در حال خدمت به شماست.
 • آیا در این مقاله آموزش عربی هشتم درس چهارم تا دهم هم وجود دارد؟
  بله به‌صورت کامل صفر تا صد قواعد عربی هشتم آموزش داده شده است.
4.4/5 - (45 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
56 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا