نمونه سوال درس دوم عربی هشتم

در دو مقاله قبلی به صورت مفصل درباره آموزش درس دوم عربی هشتم و گام به گام درس اول عربی هشتم، مطالب را به صورت کامل و مفصل تقدیم شما عزیزان کردیم. امروز در سومین مقاله مربوط به درس دوم، به سراغ نمونه سوال درس دوم عربی هشتم می‌رویم. حتما در جریان هستید که اهمیت حل نمونه سوال برای رسیدن به تسلط کامل چه‌قدر اهمیت دارد. اما نگران نباشید، من بی‌نظیر عزیزی هستم و امروز در سایت بخون و مقاله نمونه سوال عربی هشتم درس دوم، 15 نمونه سوال امتحانی این درس را همراه با پاسخ تشریحی در اختیار شما عزیزان قرار خواهم داد.

نمونه سوال عربی هشتم درس دوم

1_ جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 1. مَن کَتَمَ علماً، فکانهُ جاهِلُ.
 2. أنا اُقدِرُ علی قرلاءَ‌هِ النُّصوصِ البَسیطَهِ.
 3. هَا أنتَ تَذهبُ إلی المکَتَبهِ.
 4. إنَّ اللُّغهَ العربیَّهً مِن اللُغاتِ العالَمیَّهِ.
 5. النَّظَرُ فی المُصحَفِ عبادَهُ.
 6. أنتُم قرُبتُم مِن قَریَتِکُم. 
 7. أکثرُ أسماء الأولادِ و البَناتِ فی العالَمِ الإسلامیّ عربیّ.
 8. مَن زَرَعُ العُدوانَ حَصَدَ الخُسرانَ.
 9. لِکُلِّ شیءٍ طریقٌ الجَنَّهِ العِلمُ.

2_ ترجمه ناقص را کامل کنید.

 • القرانُ والأحادیثُ بِلِسانٍ عَرَبیٌّ مُبین. 
 • أنتَ تَفتَحُ بابَ الصَّفِّ.
 • مُجالسَهُ العُلَماءِ عبادَهُ.

3_ ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

أنا قبلتُ کلامَ والِدی و الآنَ أعملُ بِهِ.

 • ایرانی‌ها به زبان عربی بسیار خدمت کردند.
 • ایرانی‌ها به زبان عربی بسیار خدمت می‌کنند.

ألایرانیونَ خَدَموا اَللَغَهَ العَرَبیَّهَ کثیراً.

 • من سخن پدرم را قبول کردم و الان به آن عمل می‌کنم.
 • من سخن مادرم را قبول می‌کنم و الان به آن عمل می‌کنم.

4_ اشتباهات ترجمه فارسی را اصلاح کنید.

أَنتِ حفظتِ سورَهَ النَّصرِ و الآنَ تحفَظینَ سورَهَ القَدرِ.
من سوره نصر را حفظ کردم و الان سوره قدر را حفظ می‌کنم.

أکثرُ أسماء الأولادِ و البَناتِ، عَرَبیُّ.
کمی از اسم‌های دخترها و پسرها، عربی است.

5_ ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

 • شِراء (خریدن) (بازار)
 • الأسماک (ماهی‌ها) (ماهیگیران)
 • عالِم (جهان) (دانشمند)
 • مُنَظَّمَه (منظم) (سازمان)
 • أیضاً (گویا) (همچنین)
 • عالَم (جهان) (دانشمند)

6_ مترادف یا متضاد کلمات را از بین کلمات داده شده انتخاب کنید.

(یسار_ کبیر_ آخر)

 • أوَّل (      )
 • یمین (      )

(بارد_ لُغَّه_ کبیر)

 • صغیر (    )
 • لسان (     )

7_ موارد خواسته شده را بنویسید.

 • مفرد (نصوص)
 • جمع (أُمّ)
 • مثنای (یوم)
 • مفرد (عالمینَ)
 • مفرد (لُغات)
 • جمع (قادر)

8_ مفرد جمع‌های زیر را بنویسید.

 • بنات 
 • أولاد 
 • أسماء 
 • حَقائب 

9_ کدام گزینه با دیگری متفاوت است؟

 • حَذائق
 • فَواَکِه
 • أشجار
 • رَجُلان
 1. جعلتُ
 2. فَهِمنا
 3. نجحوا
 4. تَعلَمُ

10_ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الشَّجٓرشَتانِ جَمیلتانِ.  

 • هاتانِ
 • هذانِ

أنا…. فی المَصنَعِ.

 • أعمَلُ
 • تعملینَ

11_ در جمله زیر کدام فعل ماضی و کدام فعل مضارع است؟

أنا دَخَلتُ الصفَّ الثانی و أنتَ تَدخُلُ الصَّفِّ الأوَّلَ. 

 • ماضی(       )
 • مضارع(      )

در بین این کلمات کدام مضارع و کدام ماضی است؟

أذهَبُ_ ذهَببتُم

 • ماضی(       )
 • مضارع(      )

12_ کدام گزینه پاسخ صحیح را نشان می‌دهد.

أ تَلعَبُ مَعَ أختِکَ؟ لا،….. معَ صدیقی.

 • لَعِبتُ
 • ألعَبُ

ماذا تفعلُ یا ولدُ؟…….إلی صورهٍ.

 • أنظُرُ
 • تَقرَاُ

13_ غلط‌ ‌های مشخص شده را اصلاح کنید.

 • هوَ قَرَأت درسَه. (      )
 • ماذا تفعلُ یا سیَّدهُ؟ أقرَأ کتابَ الشَّعرِ. (      )
 • هوَ قَرَأت درسَها. (      )

14_ در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

 • غَسَلتُ: شستم (        )
 • ذکرتَ: یاد کردی (        )
 • سَمَحَ: اجازه داد(مذکر) (      )

15_ پاسخ کوتاه بدهید.

 • أینَ بیتُکَ؟
 • مَن هُوَ مُدَرِّسُکَ؟

پاسخ نمونه سوال درس دوم عربی هشتم

در این قسمت پاسخ نمونه سوالات عربی هشتم درس دو را به صورت کامل در اختیار شما قرار داده‌ام.

1_ جملات زیر را به فارسی ترجمه کنید.

 • 1_ کسی که علمی را پنهان کند پس گویا او نادان است.
 • 2_ من می‌توانم متن‌های ساده را بخوانم.
 • 3_ آیا تو به کتابخانه می‌روی؟ژ
 • 4_ همانا زبان عربی از زبان‌های بین‌المللی است؟
 • 5_ نگاه کردن در قرآن عبادت است.
 • 6_ شما به روستایتان نزدیک شدید.
 • 7_ بیشتر اسم‌های پسرها و دخترها در جهان اسلام عربی است.
 • 8_ هر کس دشمنی کاشت، زیان درو کرد.
 • 9_ برای هر چیز راهی است و راه بهشت علم است.

2_ ترجمه ناقص را کامل کنید.

 • القرانُ والأحادیثُ بِلِسانٍ عَرَبیٌّ مُبین. (قرآن و احادیث به زبان عربی آشکار است)
 • أنتَ تَفتَحُ بابَ الصَّفِّ. (تو در کلاس را باز کردی)
 • مُجالسَهُ العُلَماءِ عبادَهُ. (همنشینی با دانشمندان عبادت است)

3_ ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

أنا قبلتُ کلامَ والِدی و الآنَ أعملُ بِهِ.

 • من سخن پدرم را قبول کردم و الان به آن عمل می‌کنم.
 • من سخن مادرم را قبول می‌کنم و الان به آن عمل می‌کنم.

ألایرانیونَ خَدَموا اَللَغَهَ العَرَبیَّهَ کثیراً.

 • ایرانی‌ها به زبان عربی بسیار خدمت کردند.
 • ایرانی‌ها به زبان عربی بسیار خدمت می‌کنند.

4_ اشتباهات ترجمه فارسی را اصلاح کنید.

أَنتِ حفظتِ سورَهَ النَّصرِ و الآنَ تحفَظینَ سورَهَ القَدرِ.
من سوره نصر را حفظ کردم و الان سوره قدر را حفظ می‌کنم.
تو سوره نصر ر ا حفظ کردی و الان سوره قدر را حفظ می‌کنی.

أکثرُ أسماء الأولادِ و البَناتِ، عَرَبیُّ.
کمی از اسم‌های دخترها و پسرها، عربی است.
بیشتر اسم‌های پسرها و دخترها، عربی است.

5_ ترجمه صحیح را انتخاب کنید.

 • شِراء (خریدن) (بازار)
 • الأسماک (ماهی‌ها) (ماهیگیران)
 • عالِم (جهان) (دانشمند)
 • مُنَظَّمَه (منظم) (سازمان)
 • أیضاً (گویا) (همچنین)
 • عالَم (جهان) (دانشمند)

6_ مترادف یا متضاد کلمات را از بین کلمات داده شده انتخاب کنید.

(یسار_ کبیر_ آخر)

 • أوَّل متضاد ( آخر )
 • یمین متضاد ( یسار )

(بارد_ لُغَّه_ کبیر)

 • صغیر متضاد (کبیر)
 • لسان مترادف (  لُغَّه  )

7_ موارد خواسته شده را بنویسید.

 • مفرد (نصوص) (نَص)
 • جمع (أُمّ)  (أمّه‌ات)
 • مثنای (یوم)  (یوم‌ان / یوم‌ین)
 • مفرد (عالمینَ)  (عالم)
 • مفرد (لُغات)  (لُغَه)
 • جمع (قادر)  (قادرونَ/ قادرینَ)

8_ مفرد جمع‌های زیر را بنویسید.

 • بنات (بنت)
 • أولاد (ولد)
 • أسماء (اسم)
 • حَقائب (حقیبه)

9_ کدام گزینه با دیگری متفاوت است؟

 • حَذائق
 • فَواَکِه
 • أشجار
 • رَجُلان
 1. جعلتُ
 2. فَهِمنا
 3. نجحوا
 4. تَعلَمُ

10_ گزینه مناسب را انتخاب کنید.

الشَّجٓرشَتانِ جَمیلتانِ.  

 • هاتانِ
 • هذانِ

أنا…. فی المَصنَعِ.

 • أعمَلُ
 • تعملینَ

11_ در جمله زیر کدام فعل ماضی و کدام فعل مضارع است؟

أنا دَخَلتُ الصفَّ الثانی و أنتَ تَدخُلُ الصَّفِّ الأوَّلَ.

ماضی (دخلتُ)

مضارع (تدخُلُ)

در بین این کلمات کدام مضارع و کدام ماضی است؟

أذهَبُ_ ذهَببتُم

ماضی (ذَهَبتُم )
مضارع (أذهَبُ)

12_ کدام گزینه پاسخ صحیح را نشان می‌دهد.

أ تَلعَبُ مَعَ أختِکَ؟ لا،….. معَ صدیقی.

 • لَعِبتُ
 • ألعَبُ

ماذا تفعلُ یا ولدُ؟…….إلی صورهٍ.

 • أنظُرُ
 • تَقرَاُ

13_ غلط‌ ‌های مشخص شده را اصلاح کنید.

 • هوَ قَرَأت درسَه. ( قَرَاُ  )
 • ماذا تفعلُ یا سیَّدهُ؟ أقرَأ کتابَ الشَّعرِ. ( تفعلینَ )
 • هوَ قَرَأت درسَها. (  هی  )

14_ در جای خالی کلمه مناسب بنویسید.

 • غَسَلتُ: می‌شویم (أغسلُ )
 • ذکرتَ: یاد کردی (  تذکُرُ  ) یاد می‌کنی
 • سَمَحَ: اجازه داد(مذکر) ( تسمحینَ  ) اجازه می‌دهی.

15_ پاسخ کوتاه بدهید.

 • أینَ بیتُکَ؟ (فی الشّارع عالَمی)
 • مَن هُوَ مُدَرِّسُکَ؟ (السّیّدُالحُسینی)

خب به پایان نمونه سوالات درس دوم عربی هشتم رسیدیم، و 15 نمونه سوال مختلف از درس دو عربی هشتم را بررسی کردیم. امیدوارم مفید واقع شده باشد. سوالاتی که درباره این درس و یا عربی هشتم در ذهنتان وجود دارد حتما از بخش نظرات با ما درمیان بگذارید تا راهنمایی شوید. در ضمن برروی هرکدام از عنوان‌های زیر که کلیک کنید به راحتی می‌توانید به کل مطالب همان بخش به صورت درس به درس دسترسی داشته باشید.

جواب تمرینات عربی هفتم
معنی درس‌های عربی هفتم
آموزش فصل اول ریاضی هشتم
جواب انس با قرآن در خانه هشتم

آموزش فصل دوم علوم هشتم

سوالات متداول

 • در این مقاله نمونه سوالات مربوط به چه قسمتی است؟
  این نمونه سوالات هم برای قسمت قواعد و هم ترجمه متن درس دو عربی هشتم نوشته شده است.
 • آیا برای آموزش درس دوم عربی هشتم هم مطلبی نوشته‌اید؟
  بله، کافی است به داخل مقاله مراجعه بفرمایید و بر روی لینک آموزش عربی هشتم کلیک کنید.
 • برای کسی که جواب تمرینات درس دو عربی هشتم را لازم دارد چه پیشنهادی دارید؟
  می‌توانید به داخل مطلب نوشته شده مراجعه کنید و بر روی لینک گام به گام درس دوم عربی هشتم کلیک کنید.
4.4/5 - (14 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
1 دیدگاه
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا