آموزش فصل اول زیست یازدهم

آموزش فصل اول زیست یازدهم | تنظیم عصبی

اگر کتاب زیست یازدهم را نگاه کنید، در صفحه اول کتاب، عکس شخصی را که در حال گذراندن نوار مغزی می‌باشد را مشاهده خواهید نمود. به طور کلی نوار مغزی، یک جریان الکتریکی ثبت شده توسط سلول‌های عصبی یا همان […]

آموزش فصل اول زیست یازدهم | تنظیم عصبی مشاهده مطلب