نمونه سوال فصل اول ریاضی چهارم

در مقالات قبلی به صورت کامل آموزش فصل اول ریاضی چهارم دبستان | اعداد و الگوها را بررسی کردیم که اگر مطالعه نکرده‌اید حتما آن را بخوانید. در سایت بخون بهترین و کامل‌ترین مقاله درباره آزمون فصل اول ریاضی چهارم را خواهید خواند که با بررسی درست آن، می‌توانید در امتحان ریاضی چهارم فصل اول که در مدرسه از شما گرفته خواهد شد بهترین نمره را کسب کنید.

چون اگر فقط نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول با جواب را بخوانید هیچ ارزشی نخواهد داشت. بهتر است که کاغذ و خودکار‌ها را آماده کنید و اگر آموزش فصل اول ریاضی چهارم را به خوبی بررسی کرده‌اید، ابتدا سوالات ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول را خودتان حل کنید و بعد با پاسخ ما مقایسه کنید. در ضمن، مطالب این مقاله را به عنوان کاربرگ ریاضی چهارم فصل اول با جواب هم می‌توانید استفاده کنید.

فصل اول ریاضی چهارم دبستان، از چهار درس تشکیل شده است که به صورت زیر دسته‌بندی می‌شوند:

 • درس اول: عدد‌نویسی
 • درس دوم: الگو‌ها
 • درس سوم: ماشین ورودی-خروحی
 • درس چهارم: معرفی میلیون

برای مشاهده نمونه سوالات ریاضی چهارم برای سایر فصل‌ها هم از طریق لینک قبل می‌توانید اقدام کنید. همچنین در ادامه مقاله سوالات ریاضی کلاس چهارم ابتدایی فصل اول، حتما مقاله مربوط به گام به گام فصل اول ریاضی چهارم دبستان را هم مشاهده کنید که تمامی تمرین‌ها و فعالیت‌های کتاب درسی مو به مو بررسی شده‌اند و پاسخ آن‌ها در اختیار شما قرار داده شده است.

نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول | درس اول عددنویسی

اولین درس از فصل اول ریاضی چهارم مربوط به عدد‌نویسی است که در مقاله آموزش این فصل به صورت مفصل بررسی کردیم و الان نوبت به بررسی سوالات عدد‌نویسی ریاضی چهارم خواهد رسید. در این قسمت حدود 5 نمونه سوال امتحانی ریاضی چهارم فصل اول برای درس عدد‌نویسی در اختیار شما قرار می‌دهیم که به صورت کامل سوالات این بخش را پوشش خواهد داد. بعد از اتمام سوالات، می‌توانید پاسخ هر کدام را مشاهده کنید.

سوال 1) اعداد زیر را به صورت رقم یا حروف بنویسید و جدول ارزش مکانی را برای هر کدام بکشید.

الف: 385259

ب: 124548

ج: سی و پنج هزار و دویست و هشتاد و سه

سوال 2) جدول‌های ارزش مکانی زیر را در نظر بگیرید. هر کدام از اعدادی را که در این جدول نمایش داده شده است به صورت رقم و حروف بنویسید.

نمونه سوالات فصل اول ریاضی چهارم دبستان
نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول عدد نویسی با جواب

سوال 3) به سوالات زیر پاسخ کوتاه بدهید.

الف: بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد چهار رقمی

ب: بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد چهار رقمی (بدون تکرار ارقام)

ج: بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد پنج رقمی

د: بزرگ‌ترین و کوچک‌ترین عدد پنج رقمی (بدون تکرار ارقام)

سوال 4) تعداد افرادی که در استادیوم آزادی تهران برای بازی پرسپولیس و و نفت تهران حضور دارند 38542 نفر است. این عدد را با حروف بنویسید.

سوال 5) گسترده اعداد زیر را بنویسید.

الف: بیست و پنج هزار و هشتصد و سی و دو

ب: 12002

ج: صد و بیست و پنج هزار و هشتاد

د: 856202

پاسخ نمونه سوال امتحانی فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی | درس اول عدد نویسی

در این قسمت به سراغ پاسخ سوالات درس اول که در بخش قبلی مشاهده کردید خواهیم رفت. حتما پاسخ های خود را با پاسخ های صحیح مقایسه کنید و اگر به سوالی اشتباه پاسخ داده اید، دلیل اشتباهات خود را پیدا و بررسی کنید.

پاسخ سوال 1) 

الف: سیصد و هشتاد و پنج هزار و دویست و پنجاه و نه

ب: صد و بیست و چهار هزار و پانصد و چهل و هشت

ج: 35283

آزمون فصل اول ریاضی چهارم
نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول عدد نویسی با جواب

در تصویر فوق هم جدول ارزش مکانی را برای اعداد فوق می‌توانید مشاهده کنید.

پاسخ سوال 2)

الف: 594527 یا پانصد و نود و چهار هزار و پانصد و بیست و هفت.

ب: 10845 یا ده هزار و هشتصد و چهل و پنج

ج: 426813 یا چهارصد و بیست و شش هزار و هشتصد و سیزده

پاسخ سوال 3)

الف: کوچک‌ترین عدد چهار رقمی = 1000 و بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی = 9999

ب: کوچک‌ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار ارقام = 1023 و بزرگ‌ترین عدد چهار رقمی بدون تکرار ارقام = 9876

ج: کوچک‌ترین عدد پنج رقمی = 10000 و بزرگ‌ترین عدد پنج رقمی = 99999

د: کوچک‌ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار ارقام = 10234 و بزرگ‌ترین عدد پنج رقمی بدون تکرار ارقام = 98765

پاسخ سوال 4) سی و هشت هزار و پانصد و چهل و دو

پاسخ سوال 5)

الف: 25832 = 2 + 30 + 800 + 5000 + 20000

ب: 12002 = 2 + 2000 + 10000

ج: 125080 = 80 + 5000 + 20000 + 100000

د: 856202 = 2 + 200 + 6000 + 50000 + 800000

نمونه سوالات ریاضی چهارم فصل اول الگو

خب تا اینجا نمونه سوال ریاضی فصل اول چهارم ابتدایی برای مبحث عدد نویسی را بررسی کردیم و اکنون نوبت به نمونه سوالات ریاضی چهارم فصل اول الگو یعنی درس دوم می‌رسد. تعداد سوالاتی که برای این بخش هم در نظر گرفته شده است 4 سوال است که در ادامه می‌توانید مشاهده کنید و حتما، تاکیییید می‌کنم حتما ابتدا خودتان پاسخ، نمونه سوال الگویابی کلاس چهارم را به دست بیاورید و بعد پاسخ های ما را مشاهده کنید.

سوال 1) الگو عددی زیر را ادامه دهید.

… ، … ، … ، 1052 ، 1048 ، 1044

سوال 2) الگو عددی زیر را ادامه دهید.

… ، … ، … ، 64 ، 128 ، 256 ، 512

سوال 3) با توجه به اشکال زیر، شکل بعدی چند داره دارد؟

نمونه سوالات ریاضی چهارم فصل اول الگو
نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول الگو با جواب

سوال 4) هشتمین شکل الگو زیر چند مربع دارد؟

نمونه سوال الگویابی کلاس چهارم
نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول الگو با جواب

جواب نمونه سوالات ریاضی چهارم فصل اول الگو

پاسخ سوال 1) با کمی دقت، متوجه خواهیم شد که هر عدد از عدد قبل خود، 4 واحد بیشتر است. پس با اضافه کردن 4 واحد به هر عدد، عدد بعدی به دست می‌آید. 1064 ، 1060 ، 1056 ، 1052 ، 1048 ، 1044

پاسخ سوال 2) با بررسی کردن اعداد، متوجه می‌شویم که با نصف کردن (یا تقسیم بر 2 کردن هر عدد)، عدد بعدی بدست می‌آید. 8 ، 16 ، 32 ، 64 ، 128 ، 256 ، 512

پاسخ سوال 3) اگر شکل ها بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که در هر شکل، به اندازه شماره شکل، ردیف دوتایی از دایره ها + یک دایره اضافی داریم. پس در شکل چهارم به اندازه چهار ردیف دوتایی از دایره ها (معادل هشت دایره) + یک دایره اضافی یعنی جمعا نه دایره خواهیم داشت.

پاسخ سوال 4) با بررسی شکل ها متوجه می‌شویم که در هر شکل، به اندازه دوبرابر شماره آن شکل + 1 مربع اضافی، مربع خواهیم داشت. پس در شکل شماره هشت، 16 = 8 × 2 و یک مربع دیگر خواهیم داشت. یعنی در شکل هشتم 17 مربع داریم.

راه حل دوم: در هر شکل، تعداد مربع ها، 2 تا از شکل قبلی بیشتر است و می‌توانیم تا شکل هشتم مربع ها را بشماریم و تعداد آن ها به صورت روبرو خواهد شد. 17 ، 15 ، 13 ، 11 ، 9 ، 7 ، 5 ، 3

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول | مبحث ماشین ورودی-خروجی

خب وارد بحث شیرین و مورد علاقه من، یعنی ماشین ورودی و خروجی شدیم. در این قسمت کافیست عملکرد هر ماشین را پیدا کنید و برروی اعداد پیاده کنید. نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول برای این مبحث هم 4 سوال است.

سوال 1) در ماشین ورودی-حروجی زیر، 3 عدد متفاوت را وارد می‌کنیم. خروجی این ماشین به ازای هر کدام از این اعداد چه‌قدر است؟

نمونه سوال ماشین ورودی و خروجی ریاضی چهارم
نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول ماشین ورودی-خروجی با جواب

سوال 2) در ماشین دو مرحله ای زیر، خروجی را به ازای اعداد ورودی محاسبه کنید.

نمونه سوالات درس سوم فصل اول ریاضی چهارم
نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول ماشین ورودی-خروجی با جواب

سوال 3) در ماشین سه مرحله ای زیر، خروجی را به ازای اعداد ورودی محاسبه کنید.

نمونه سوال ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول
نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول ماشین ورودی-خروجی با جواب

سوال 4) یک ماشین ورودی خروجی را در نظر بگیرید که هر عددی که وارد آن شود، ابتدا 3 برابر و سپس دو واحد به آن اضافه می‌شود. اگر ورودی این ماشین، اعداد 2 و 5 باشند، خروجی چه‌قدر خواهد شد؟

پاسخ نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان فصل اول | مبحث ماشین ورودی – خروجی

خب دوستان خوبم امیدوارم که تا اینجای کار خسته نشده باشید. در بخش قبلی از نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان فصل اول، 4 سوال مربوط به ماشین ورودی و خروجی را مشاهده کردیم. در این بخش به سراغ پاسخ تک تک سوالات خواهیم رفت.

پاسخ سوال 1) ماشین این سوال، یک ماشین است که هر عددی وارد آن شود، آن را 4 برابر کرده و به ما تحویل می‌دهد. خروجی این ماشین به ازای عدد 5 برابر 20، به ازای عدد 8 برابر 32 و به ازای عدد 12 برابر 48 خواهد شد.

پاسخ سوال 2) ماشین موجود در سوال دوم، یک ماشین دو مرحله ای است. هر عددی که وارد آن شود، ابتدا 8 برابر خواهد شد و در ادامه سه واحد از آن کم می‌شود.

اگر عدد 7 وارد این ماشین شود، ابتدا 8 برابر می‌شود و به عدد 56 تبدیل خواهد شد. در مرحله دوم از عدد 56، سه واحد کم می‌شود و خروجی نهایی عدد 53 است.

اگر عدد 5 وارد ماشین شود، ابتدا 8 برابر شده و عدد 40 بدست می‌آید. در ادامه 3 واحد از آن کم می‌شود و خروجی نهایی عدد 37 خواهد شد.

اگر عدد 9 وارد ماشین شود ابتدا 8 برابر شده و به عدد 72 تبدیل می‌شود. در ادامه 3 واحد از آن کم می‌شود و خروجی نهایی عدد 69 خواهد شد.

پاسخ سوال 3) ماشین موجود در این سوال یک ماشین سه مرحله ای است. هر عددی که وارد ماشین شود، در مرحله اول با عدد 4 جمع می‌شود، در مرحله دوم تقسیم بر 2 خواهد شد و در مرحله سوم هم سه برابر می‌شود و خروجی حاصل می‌شود.

اگر عدد 8 وارد ماشین شود، در مرحله اول با 4 جمع خواهد شد که برابر 12 می‌شود. در مرحله دوم عدد 12 را بر عدد 2 تقسیم می‌کنیم که عدد 6 بدست می‌آید. در مرحله سوم هم عدد 6 را سه برابر خواهیم کرد که به عدد 18 که همان خروجی نهایی است تبدیل می‌شود.

اگر عدد 14 وارد شود، در مرحله اول با عدد 4 جمع خواهد شد و به عدد 18 تبدیل می‌شود. در مرحله دوم عدد 18 نصف خواهد شد و به عدد 9 تبدیل می‌شود. در مرحله سوم هم عدد 9 را سه برابر می‌کنیم و خرجی نهایی عدد 27 خواهد شد.

اگر عدد 6 وارد ماشین شود، در مرحله اول با عدد 4 جمع خواهد شد و به عدد 10 تبدیل می‌شود. در مرحله دوم عدد 10 نصف شده و به عدد 5 تبدیل می‌شود. در مرحله آخر هم عدد 5 را سه برابر می‌کنیم تا به عدد 15 تبدیل شود که خروجی نهایی است.

پاسخ سوال 4) ماشین موجود در این سوال یک ماشین دو مرحله ای است. هر عددی وارد آن شود ابتدا سه برابر و در مرحله آخر دو واحد به آن اضافه می‌شود.

اگر عدد 2 وارد این ماشین شود، ابتدا سه برابر شده و به عدد 6 تبدیل می‌شود. در مرحله دوم هم به عدد 6، دو واحد اضافه می‌کنیم و خروجی نهایی عدد 8 خواهد بود.

اگر عدد 5 هم وارد شود، خروجی نهایی 17 خواهد شد.

برای تمرین، شکل این ماشین را خودتان رسم کنید.

نمونه سوالات فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی | مبحث معرفی میلیون

به آخرین بخش از نمونه سوالات فصل اول ریاضی چهارم ابتدایی رسیدیم و سوالات این بخش مربوط به درس چهارم فصل اول ریاضی چهارم یا همان معرفی میلیون است. در قالب 4 سوال این بخش را هم به صورت کامل بررسی خواهیم کرد و بعد از آن به سراغ یک امتحان کلی از تمامی درس های فصل اول خواهیم رفت تا خیالتان از بابت نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان اعداد و الگوها راحت باشد.

سوال 1) اعداد زیر را به حروف یا رقم بنویسید.

الف: یک میلیون و سیصد و بیست و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و سه

ب: 12585696

ج: سه میلیون و بیست و هشت

د: 14000256

سوال 2) جدول ارزش مکانی را برای اعداد زیر رسم کنید.

الف: یک میلیون و دویست هشتاد هزار و چهارصد و دو

ب: سی و هفت میلیون و نهصد هزار و سیصد و بیست و دو

سوال 3) به سوالات زیر پاسخ دهید.

الف: بزرگ‌ترین عدد هفت رقمی بدون تکرار ارقام

ب: کوچک‌ترین عدد هشت رقمی

ج: بزرگ‌ترین عدد نه رقمی

د: بزرگ‌ترین عدد نه رقمی بدون تکرار ارقام

سوال 4) گسترده اعداد زیر را بنویسید.

الف: 12585645

ب: دویست میلیون و هشتصد و هفتاد و سه هزار و بیست

ج: 85065023

د: نه میلیون و پانصد هزار و سیصد و چهل

پاسخ نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان اعداد و الگوها | مبحث معرفی میلیون

پاسخ سوال 1) 

الف: 1324873

ب: دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار و ششصد و نود و شش

ج: 3000028

د: چهارده میلیون و دویست و پنجاه و شش

پاسخ سوال 2)

نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان اعداد و الگوها
جواب نمونه سوال ریاضی چهارم دبستان اعداد و الگوها | معرفی میلیون

در تصویر فوق هم پاسخ سوال 2، یعنی جدول ارزش مکانی برای میلیون را می‌توانید مشاهده کنید.

پاسخ سوال 3)

الف: بزرگ‌ترین عدد هفت رقمی: 9876543 یا نه میلیون و هشتصد و هفتاد و شش هزار و پانصد و چهل و سه.

ب: کوچک‌ترین عدد هشت رقمی: 10000000 یا ده میلیون.

ج: بزرگ‌ترین عدد نه رقمی: 999999999 یا نهصد و نود و نه میلیون و نهصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه.

د: بزرگ‌ترین عدد نه رقمی بدون تکرار ارقام: 987654321 یا نهصد و هشتاد و هفت میلیون و ششصد و پنجاه و چهار و سیصد و بیست و یک.

پاسخ سوال 4) 

الف: 12585645 = 5 + 40 + 600 + 5000 + 80000 + 500000 + 2000000 + 10000000

ب: 200873020 = 20 + 3000 + 70000 + 800000 + 200000000

ج: 85065023 = 3 + 20 + 5000 + 60000 + 5000000 + 80000000

د: 9500340 = 40 + 300 + 500000 + 9000000

خب، به انتها مقاله امروز یعنی نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول رسیدیم و از تمامی درس های این فصل سوالاتی را مطرح کردیم که به شما در کسب نمره بیست کمک خواهد کرد. در آخر اگر سوالی یا ابهامی در ذهن شما وجود دارد می‌توانید از طریق بخش نظرات با ما در میان بگذارید. مطمئن باشید سریعا پاسخ خواهیم داد.

سوالات متداول نمونه سوال فصل اول ریاضی چهارم با جواب

 • در مقاله آزمون فصل اول ریاضی چهارم چند سوال بررسی شده است؟
  در این نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول با جواب ۲۰ سوال  بررسی شده است.
 • با کمک نمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول می‌توان به تسلط کامل دست پیدا کرد؟
  با توجه به اینکه برای هر بخش سوالات متنوع حل شده است می‌توانید تسلط کافی را بدست بیاورید.
 • تمامی مباحث فصل اول ریاضی چهارم در این مقاله بررسی شده است؟
  بله! در نمونه سوال فصل اول ریاضی چهارم به طور کامل بررسی شده است.
4.4/5 - (110 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
35 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا