گام به گام فصل دوم ریاضی چهارم | کسر

در مقاله قبلی به صورت کامل آموزش فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی را در اختیار شما عزیزان قرار دادیم؛ اگر هنوز آموزش فصل دو علوم را مطالعه نکرده‌اید، پیشنهاد  می‌کنم ابتدا مقاله را مطالعه کنید. سپس امروز در سایت بخون به سراغ گام به گام فصل دوم ریاضی چهارم دبستان خواهیم رفت. شما چه دانش‌آموز و یا چه معلم پایه چهارم ابتدایی هستید، از الان باید خاطر جمع شوید که با خواندن این مقاله تنها با اختصاص چند دقیقه از وقت خود، به کامل‌ترین جواب سوالات فصل دوم ریاضی چهارم دبستان دسترسی خواهید داشت.

برای گرفتن نمره بیست در امتحانات، کافی است تا انتها این مقاله را مطالعه کنید، تا هم جواب سوالات فصل دو ریاضی چهارم ابتدایی را مشاهده کنید و هم این‌ که به یک سری از اطلاعات ارزشمند که در مورد مباحث و سوالات این فصل باید بدانید، دست پیدا کنید. در این مطلب با هم به ترتیب سوال‌های حل مسئله و فعالیت‌ها و تمرین‌های درس‌های شناخت کسرها، جمع و تفریق، تساوی کسرها، ضرب عدد در کسر و در نهایت مرور فصل را با هم پاسخ می‌دهیم.

حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم دبستان

 

حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ سوال 1 صفحه 24 ریاضی چهارم دبستان:

مهدیه: 35 میلی متر
سعیده: 3 سانتی‌متر و 5 میلی‌متر
فائزه: 3 سانتی متر و 1/2 از سانتی‌متر

 

حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ سوال 2 صفحه 24 ریاضی چهارم دبستان:

پاسخ سوال 2 حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم دبستان

 

خیر
چون تقسیم بندی مستطیل به 100 و 110 قسمت کار دشواری است. همچنین اختلاف سطح رنگ شده در مستطیل‌ها چندان مشخص نیست.

پاسخ حل مسئله صفحه 24 ریاضی چهارم ابتدایی

 

1/4 > 1/5
1/2 > 1/3

کسری بزرگتر است که: مخرج آن بزرگ‌تر باشد.
1/100 > 1/110

فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم دبستان: 

1- 4 قسمت
یک چهارم رنگ شده است.

2- یک چهارم شمه‌ها رنگ شده‌است.

3-
7 مربع از 12 مربع یا 7/12
2 مثلث از 5 مثلث یا 2/5
1مثلث از 4 مثلث یا 1/4پاسخ فعالیت صفحه 26 ریاضی چهارم ابتدایی

 

4-
1/3
7/12
1/3
2/5

فعالیت صفحه 28 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 28 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 28 ریاضی چهارم دبستان: 

به ترتیب از راست به چپ:
ردیف اول: 0/4  ,  1/4  ,  2/4  ,  3/4
ردیف دوم: 0/5  ,  1/5  ,  2/5  ,  3/5
ردیف سوم: 0/3  ,  1/3  ,  2/3

تمرین صفحه 29 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 29 ریاضی چهارم ابتدایی

 

پاسخ تمرین صفحه 29 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-
مربع: دو و یک چهارم
دایره: یک و دو سوم
مثلث قرمز: یک و دو چهارم
مثلث بنفش: دو و یک چهارم

2- از چپ به راست:

1/16
2/16
2/16

3- دانش آموزان کل کشور؛ چون یک واحد از آن بیشتر است از یک واحد دانش‌آموزان کل کشور.

4-
جمله اول: ناردست است.
جمله دوم: درست است.

پاسخ تمرین صفحه 29 ریاضی چهارم ابتدایی

5- الف و ب؛ نصف همان یک دوم است. و چون پول علی بیشتر از پول حامد است پس نصف پول علی نیز بیشتر است از نصف پول حامد.

فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم دبستان

 

پاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتدایی:

1- از چپ به راست به ترتیب شکل اول را به 2 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. شکل دوم را به 3 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. شکل سوم را به 6 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم.
شکل اول: 1=1/2
شکل دوم: 2/3
شکل سوم: 5/6پاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتداییپاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتداییپاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتدایی

 

پاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتدایی

2-
قرمز:پاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتدایی

 

آبی:
پاسخ فعالیت صفحه 30 ریاضی چهارم ابتدایی

3-

محور بالا: 8/9
محور پایین: 3/7

فعالیت صفحه 32 ریاضی چهارم دبستان

 

پاسخ فعالیت صفحه 32 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 32 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-پاسخ فعالیت صفحه 32 ریاضی چهارم دبستان

 

هر کسری که صورت و مخرج آن برابر باشد، برابر یک است.

2-پاسخ فعالیت صفحه 32 ریاضی چهارم دبستان

هر کسری که صورت آن صفر باشد، کسر برابر صفر است.

تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-پاسخ تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی

آن‌ها 5/7 رومیزی را تودوزی کرده‌اند و 2/7 آن مانده است.

2-

پاسخ تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی

محمود 3/6 از دیوار را رنگ کرده است و 1/6 از دیوار باقی مانده است.

پاسخ تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم دبستان

3-

پاسخ سوال3 تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی

18/20 از این مزرعه جو کاشته شده است.
2/20 از این مزرعه برای کشت باقی مانده است.

4- کل شکل از 6 دایره تشکیل شده است.

5-پاسخ سوال5 تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی

 

6-

پاسخ سوال6 تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی

 

7-پاسخ سوال7 تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی

8-

پاسخ سوال8 تمرین صفحه 33 ریاضی چهارم ابتدایی

9- از چپ به راست
علی 1/7 از دیوار را رنگ کرده است و ناصر 2/7 از دیوار را رنگ کرده است. چه کسری از دیوار رنگ شده است؟ پاسخ: 3/7
محمد 4/5 زمین را جو کاشته است و 1/5 آن را درو می‌کند. چه کسری باقی می‌ماند؟ پاسخ: 3/5

فعالیت صفحه 34 ریاضی چهارم دبستان

 

پاسخ فعالیت صفحه 34 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 34 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-

پاسخ سوال یک فعالیت صفحه 34 ریاضی چهارم ابتدایی

2- از چپ به راست:

1/2 = 2/4 = 4/8

پاسخ فعالیت صفحه 34 ریاضی چهارم ابتدایی

3- مانند سوال 2 عمل می‌کنیم. پاسخ از چپ به راست می‌شود:

1/3 = 2/6 = 4/12

4-پاسخ سوال چهار فعالیت صفحه 34 ریاضی چهارم ابتدایی

شکل1 = 2/3
شکل2 = 4/6

فعالیت صفحه 36 ریاضی چهارم دبستان

 

پاسخ فعالیت صفحه 36 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 36 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-

پاسخ سوال یک فعالیت صفحه 36 ریاضی چهارم ابتدایی

2- از چپ به راست:

2/4 = 1/2
9/12 = 3/4
6/15 = 2/5

پاسخ فعالیت صفحه 36 ریاضی چهارم دبستان

3- باید کسری بنویسد که با 1/2 مساوی باشد و مخرج آن باید 6 باشد تا بتواند آن‌ها را باهم جمع کند. پس می‌نویسد: 3/6

تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم دبستان

 

پاسخ تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-پاسخ سوال یک صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

 

2-

پاسخ سوال دو صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

3-

پاسخ سوال سه صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم دبستان

4-

پاسخ سوال چهار صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

3/4 = 1/4 + 1/2
1/6 = 1/6 – 1/3

5-

پاسخ سوال پنج صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

6-

پاسخ سوال شش صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

10 = 3 ÷ 30
10 = 2 ÷ 20

خیر، چون 1/2 کلاس 20 نفره برابر است با 10 نفر و 1/3 کلاس 30 نفره نیز برابر است با 10 نفر. پس در هردو کلاس علاقه‌مندان به فوتبال برابر است.

فعالیت صفحه 38 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 38 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 38 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-
یعنی 3 تا 2/7 که برابر است با: 6/7
یعنی 4 تا 2/9 که برابر است با: 8/9
یعنی 3 تا 1/5 که برابر است با: 3/5

پاسخ سوال یک فعالیت صفحه 38 ریاضی چهارم ابتدایی

کافی است عدد را در صورت کسر ضرب کرده و مخرج را همان قرار دهیم.

پاسخ فعالیت صفحه 38 ریاضی چهارم ابتدایی

2-

ردیف اول:
در شکل دوم تعداد 3 خانه را رنگ می‌کنیم که پاسخ می‌شود 3/6.
ردیف دوم:
در شکل اول تعداد 3 خانه را رنگ می‌کنیم که پاسخ می‌شود 3/8. در شکل دوم تعداد 2 خانه را رنگ می‌کنیم که پاسخ می‌شود 2/8.
ردیف سوم:
در شکل اول تعداد 6 خانه را رنگ می‌کنیم که پاسخ می‌شود 6/9. در شکل دوم تعداد 5 خانه را رنگ می‌کنیم که پاسخ می‌شود 5/9.

فعالیت صفحه 39 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فعالیت صفحه 39 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ فعالیت صفحه 39 ریاضی چهارم ابتدایی:

مستطیل را به 10 قسمت مساوی تقسیم کرده‌ایم و 3 بزرگسال داریم که می‌خواهیم به هرکدام دو قسمت بدهیم که می‌شود 6/10 کیک. همچنین 2 بچه داریم که به هرکدام یک قسمت می‌دهیم که می‌شود 2/10. و در نهایت 2/10 از کیک باقی می‌ماند.

یک واحد محور را به 10 قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. 3 بزرگسال داریم که می‌خواهیم به هرکدام دو قسمت بدهیم پس به اندازه 6 واحد روی محور حرکت می‌کنیم؛ همچنین 2 بچه داریم که به هرکدام یک قسمت می‌دهیم که باید به اندازه 2 واحد روی محور حرکت کنیم. پس در نتیجه 2 قسمت از یک واحد باقی می‌ماند که می‌شود 2/10.

8/10 = (1/10 × 2)+(2/10 × 3)
2/10 = 8/10 – 10/10

تمرین صفحه 41 ریاضی چهارم دبستان

 

پاسخ تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی:

1-

پاسخ سوال یک تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

2-

هردو درست نوشته‌اند. اگر ضرب را انجام دهیم متوجه می‌شویم که پاسخ هردو درست است.

3-

پاسخ سوال سه تمرین صفحه 37 ریاضی چهارم ابتدایی

6/7 از راه را طی کرده‌اند و 1/7 از راه باقی مانده است.

گام به گام فصل دوم ریاضی چهارم | پاسخ مرور فصل صفحه 42

پاسخ فرهنگ نوشتن فصل2 ریاضی چهارم دبستان

پاسخ فرهنگ نوشتن فصل2 ریاضی چهارم:

1- یعنی یک واحد را به 8 قسمت مساوی تقسیم کنیم و یک قسمت از آن را رنگ کنیم.

2- تعداد قسمت‌های انتخاب شده از یک واحد یا شکل.
تعداد قسمت‌های مساوی که برای یک واحد در نظر می‌گیریم.

3- اگر یک واحد را به قسمت‌های مساوی تقسیم کنیم، هرچه تعداد قسمت‌ها بیشتر باشد اندازه قسمت‌ها کوچکتر است. به همین دلیل 1/8 از 1/10 بزرگتر است.

4- برای این کار باید 15 را در 2/3 ضرب کنیم؛ که میشود 10.

گام به گام فصل دوم ریاضی چهارم | پاسخ تمرین صفحه 43

پاسخ تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم ابتدایی

پاسخ تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم ابتدایی:

1- وسطی: چون 5/8 از شکل رنگ شده‌است که بیشتر از 1/2 است.

2- از چپ آخرین شکل: چون با توجه به شکل کوچکتر از 1/2 رنگ شده‌است.

3- تعداد دانش‌آموزان چهارم آ که هندبال بازی می‌کنند، بیشتر است.
پاسخ سوال 3 صفحه 42 ریاضی چهارم ابتدایی

4- بله، زیرا هردو کلاس 30 نفره هستند و 1/2 از یک واحد بیشتر است از 1/3 از همان واحد.

یک پنجم یک ساعت چند دقیقه می‌شود ریاضی چهارم

5- 12 دقیقه می‌شود.

پاسخ سوال پنج تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

6-

پاسخ سوال شش تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

یک ساعت به علاوه 20 دقیقه برابر است با یک ساعت و بیست دقیقه.

7- 2 و یک چهارم ساعت , 1/4 ساعت بعد از ساعت 2 , 3/4 ساعت مانده به ساعت 3 , 2 و 15 دقیقه.

8-

پاسخ سوال هشت تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

9-

پاسخ سوال نه تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

10-

پاسخ سوال 10 تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

پاسخ تمرین صفحه 43 ریاضی چهارم ابتدایی

11-

پاسخ سوال یازده تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

در 3/15 زمین جو کاشته شده است.

12-

پاسخ سوال دوازده تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

13-

پاسخ سوال سیزده تمرین صفحه 42 ریاضی چهارم

خب دوستان عزیز به پایان مقاله گام به گام فصل دوم ریاضی چهارم ابتدایی رسیدیم. تمام سعی من این بود که جواب سوالات فصل اول ریاضی چهارم را به بهترین و ساده‌ترین روش ممکن در اختیار شما عزیزان قرار بدم؛ امیدوارم استفاده لازم را برده‌باشید. شما عزیزان می‌توانید برای مطالعه سایر مقالات گام به گام ریاضی چهارم، لینک قرار داده شده را مطالعه نمایید. همچنین شما می‌توانید با مراجعه به لینک ریاضی چهارم، سایر مقالات مرتبط با آموزش، گام به گام و نمونه سوالات ریاضی پایه چهارم دبستان را مطالعه کنید.

اما اگر به دنبال یک منبع مطمئن، کامل و رایگان و برای سایر دروس کلاس چهارم می‌گردید، پیشنهاد می‌کنم لینک چهارم را دنبال کنید و به تمام دروس پایه چهارم ابتدایی دسترسی داشته باشید. برای اطلاع از آخرین مقالات داغ سایت بخون، در قسمت خبرنامه ثبت نام کنید و چنانچه سوال، نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید از طریق ارسال دیدگاه سایت، برای ما ارسال کنید و با رنگی کردن ستاره‌های ما، موجبات قوت قلب و پپیشرفت را برای ما فراهم کنید.

سوالات متداول

  1. آیا این مطلب دارای عکس است؟
    بله، در این مطلب پاسخ‌ها به صورت عکس قرار داده شده است.
  2. آیا پاسخ مرور فصل 2 ریاضی چهارم در این مطلب قرار دارد؟
    بله، این مطلب شامل تمام سوالات فصل 2 ریاضی چهارم به غیر از کار در کلاس‌ها می‌شود.
  3. با خواندن این مطلب به جواب سوالات فصل 2 ریاضی چهارم می‌رسیم؟
    بله، به طور کامل به آن‌ها دست پیدا می‌کنید.
3.7/5 - (8 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:

درباره نویسنده

عضویت
اطلاع از
4 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا