یک خبر ویژه برای کنکوری‌ها!

40 درصد کل زیست کنکور هدیه ما برای شماست؛ شماره موبایلت رو وارد کن و هدیه رو همین الان بگیر:

جواب فکر کنید و پاسخ دهیدهای تاریخ یازدهم

سلام بخونی‌های دوست داشتنی، به سایت خودتان سایت بخون خوش آمدید. شیدا کبیرعبادی هستم و امروز هم با یک مقاله دیگر تحت عنوان جواب فکر کنید و پاسخ دهیدهای تاریخ یازدهم ویژه کلیه رشته‌ها به استثنا رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی، در خدمت شما خواهم بود. کتاب تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم از بیست و شش درس تشکیل شده است که در ادامه مطلب، به جواب همه فکر کنید و پاسخ دهیدهای هر 26 درس خواهیم پرداخت. پس تا انتها مطلب همراه ما بمانید ..

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم تجربی درس اول 1400

در این درس ابتدا با شکل‌گیری سلسله قاجار و سپس با جنگ‌های ایران و روس و پیامدهای آن آشنا می‌شوید. تداوم تلاش‌های استعمارگران و جنگ هرات،از دیگر موضوع‌های این درس است. «معاهدة ارزنة الروم» بحث پایانی این درس را تشکیل می‌دهد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 22 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 22 تاریخ یازدهم

جواب: با اجرا طرح کاپیتولاسیون، روس‌ها می‌توانستند به راحتی از اتباع خود دفاع کنند و ضمن تحقیر ایرانیان، برتری روس‌ها نسبت به ایرانیان را به رخ بکشند.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 25 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 25 تاریخ یازدهم

جواب: زیرا از نظر انگلستان، تصرف هرات از سمت ایران، منجر به تصرف هند از سمت روسیه می‌شد؛ چرا که روس‌ها در ایران نفوذ داشتند. بنابراین، انگلیسی‌ها ایران را از محاصره و تصرف هرات باز داشتند.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس دوم 1400

دوران ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه قاجار که پنجاه سال به طول انجامید، موضوع این درس است. در این درس همچنین با سه شخصیت بزرگ دوران معاصر، یعنی میرزای شیرازی، امیر کبیر و سیّد جمال الدین اسد آبادی آشنا خواهید شد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 29 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 29 تاریخ یازدهم

جواب: امیرکبیر می‌خواست با اتخاذ سیاست‌های مستقل، سبب حفظ تمامیت ارضی ایران و جلوگیری از دخالت دولت‌های بیگانه در امورات داخلی ایران شود.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس سوم 1400

نهضت مشروطه یکی از حوادث بزرگ تاریخ معاصر ایران است که تأثیر عمیق و پایداری در تحولات فکری و سیاسی جامعه ما گذاشته است. در بررسی ریشه‌های پیدایش این نهضت، عواملی چند قابل تأمل‌اند که به تشریح آن‌ها در درس سوم می‌پردازیم.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 40 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 40 تاریخ یازدهم

جواب: ایران به دلیل موقعیت حساسی که در بین سه آسیا، آفریقا و اروپا دارد، همیشه مورد توجه استعمارگران بوده است و از طرفی به دلیل وجود منابع مختلف، استعمارگران همیشه به دنبال دسیابی و تصرف ایران بوده‌اند. دلیل دیگر می‌توان به نفوذ فرانسه به هند، دستیابی روسیه به آب‌های گرم خلیج فارس و نفوذ انگلیس در ایران با حفظ نفوذ در هندوستان و زمینه‌سازی برای نفوذ سایر اروپایی‌ها در ایران، اشاره کرد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 42 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 42 تاریخ یازدهم

جواب: برخی از روزنامه‌های فارسی زبان به دلیل این که در ایران آزادی بیان و عقیده وجود نداشت و روزنامه‌ها که اکثرأ مطالبی در مورد شیوه حکومت قاجاریان و وضع نا به سامان کشور انتقاد می‌کردند، مجوز انتشار نداشتند؛ بنابراین مجبور بودند در خارج از کشور چاپ شوند.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس 4

در این درس با سیر حوادث و رویدادهایى که به پیروزى نهضت مشروطه انجامید، آشنا مى‌شوید و به ماهیت آن بیشتر پی خواهید برد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 51 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 51 تاریخ یازدهم

جواب: نمایندگان مجلس به دلیل این که می‌ترسیدند مظفرالدین شاه پشیمان شود و یا مرگ نا به هنگامی داشته باشد و از طرفی ممکن بود مشروطه خواهان با پسر جوان قاجاریان (محمد شاه)  رو به رو شوند که موجب می‌شد در نوشتن قانون اساسی مشروطه شتاب داشته باشند.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید درس پنجم تاریخ یازدهم 1400

در این درس با مشکل‌های موجود بر سر راه اوّلین دوره مجلس شورای ملّی و کارشکنی‌های محمدعلی شاه در این مورد و همچنین، جریان‌های سیاسی فکری حاکم بر مجلس و دولت آشنا می‌شوید.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 55 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 55 تاریخ یازدهم

جواب: برخی از عناصر نفوذی در انقلاب مشروطه قصد داشتند بعضی از اندیشه‌های غربی را در قانون اساسی که تقلیدی از قانون غریبی‌ها بودند و رهبران مذهبی مشروطه، سعی در وارد کردن این قوانین بودند؛ به همین دلیل شیخ فضل الله نوری به اجرا این اصل اصرار داشتند.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس ششم 1400

در این درس با اوضاع کشور پس از سقوط و فرار محمّدعلی شاه و تسخیر تهران و به شهادت رسیدن آیت الله شیخ فضل الله نوری و نیز ادامه مداخله‌های روسیه و انگلیس برای تداوم سلطه بر ایران آشنا خواهید شد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 69 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 69 تاریخ یازدهم

جواب: چون ایران از نظر موقعیت جغرافیایی دارای موقعیت ممتاز راهبردی و نظامی و دارای دولتی ضعیف و ناتوان از نظر دفاعی بود و چون در همسایگی هند، روسیه و عثمانی قرار داشت که جزو کشورهای درگیر در جنگ بودند؛ بنابراین ایران، نقطه برخورد جبهه‌های گسترده جنگ از اروپا تا آسیا بود.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس هفتم 1400

در این درس با زمینه‌های کودتای 1299 شمسی آشنا می‌شوید. اهداف و سیاست‌های دولت انگلستان پس از شکست قرارداد 1919 میلادی و چگونگی اجرای کودتا، از دیگر مباحث این درس است.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 79 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 79 تاریخ یازدهم

جواب: تعریف استعمار کهنه: در استعمار کهنه این گونه بود که خود کشور یا دولت استعمارگر به صورت مستقیم و مرئی در کشور مقصد حضور دارند.
تعریف استعمار نو: در استعمار نو کشور یا دولت استعمارگر به صورت غیر مستقیم و با کمک عوامل داخلی و نامرئی در امورات کشور مقصد دخالت دارند.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس هشتم 1400

در این درس به رویدادهای پس از سقوط کابینه سیاه، دوران تثبیت قدرت رضا خان تا نخست وزیری و جمهوری خواهی او می‌پردازیم.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 84 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 84 تاریخ یازدهمجواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 84 تاریخ یازدهم

جواب: در آن زمان، به قدرت رسیدن در کشورهایی مثل ایران، در سایه انضباط نظامی و استفاده از سیاست‌مداران و نیروهای نظامی مقدور است؛ اما وابستگی نظامیان به سیاست‌مداران مورد استفاده آن‌ها قرار می‌گیرند. لذا با توجه به اهمیت مقوله امنیت خواست مردم، رضاخان از این نیاز مردم سو استفاده می‌کرد.

دوستان پایه یازدهمی امیدوارم که تا اینجا مقاله خسته نشده باشید. همان‌طور که می‌دانید، کتاب تاریخ پایه یازدهم متوسطه دوم، علاوه‌بر تمارین فکر کنید و پاسخ دهید، شامل یک سری تمرین دیگر با عنوان پرسش‌های نمونه می‌باشد که در آخر هر فصل، قرار داده شده است. احتمالأ شما نیز برای پیدا کردن جواب پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم، به دنبال جواب‌های کامل گشته‌اید! اگر شما هم جزو این افراد هستید، پیشنهاد می‌کنم از طریق لینک قرار داده شده، مقاله‌ای را که توسط خود من نوشته شده است را نیز مطالعه کنید.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس دهم 1400

در این درس با موضوع‌های جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، سقوط رضاشاه و همچنین، کارنامه مختصری از دوران حکومت رضاشاه آشنا می شوید. انتظار می‌رود پس از مطالعه این درس، با راهنمایی دبیر محترم درس تاریخ، ضمن تحلیل علت‌های سقوط رضاشاه، به نتایج حاکمیت استبدادی رضاشاه، تأثیرهای آن بر تاریخ معاصر کشورمان و عبرت‌هایی که می‌توان از این دوران گرفت، بپردازید.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 102 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 102 تاریخ یازدهم

جواب: چون با این روش، به طور قانونی می‌توانستند پسر او را به جانشینی او منصوب کرده و ادامه نفوذ آن‌ها در ایران، بر جای بماند؛ همچنین به دلیل این که رضاشاه تمایل زیادی به برقراری ارتباط با آلمان داشت، انگلیسی‌ها می‌ترسیدند موجب رانده شدن آن‌ها شود.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس یازدهم 1400

در این درس به موضوع جانشینی محمدرضا پهلوی، آثار حضور متّفقین در ایران، تشکیل حزب‌های سیاسی و تصاحب امکانات و منابع ایران به وسیله اشغالگران در جنگ جهانی دوم، پرداخته می‌شود. مذاکره‌های نفت و تلاش برای تجزیه ایران، به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر فلسطین از دیگر مباحث این درس است.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 109 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 109 تاریخ یازدهم

جواب: از جمله عواملی که موجب افزایش فعالیت احزاب سیاسی شد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • از بین رفتن فضا استبداد، ترس و وحشت از رضاشاه
 • فعالیت آزاد مطبوعات و فراهم شدن فضا سیاسی
 • تازه کار بودن محمدرضا شاه و نیاز او برای بدست آوردن وجهه اجتماعی بین مردم
 • حضور متفقین و تضاد منافع آن‌ها با یکدیگر
 • بازگشت بسیاری از فعالان سیاسی به ایران

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس پانزدهم 1400

در این درس با پیامدهای کودتای بیست و هشت مرداد 1332 و سیطره آمریکا بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی ایران و تثبیت پایه‌های دیکتاتوری شاه و سرکوب مخالفان و تأسیس ساواک آشنا می‌شویم.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 137 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 137 تاریخ یازدهم

جواب: پس از کودتا 28 مرداد، برای ایجاد ترس و وحشت در بین مردم و همچنین برای سرکوب نیروهای کودتاگر و به منظور دستگیری و زندانی کردن نیروهای ضد حکومتی، اقدام به تشکیل فرمانداری نظامی در تهران شد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس شانزدهم 1400

در این درس، با هدف‌های اصلاحات اجتماعی و اقتصادی مورد نظر آمریکا در ایران و نیز اقداماتی که دولت‌های شریف امامی و امینی برای زمینه‌سازی و اجرا این سیاست انجام دادند، آشنا می‌شوید.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 144 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 144 تاریخ یازدهم

جواب: به انقلابی که سران هر کشور بدون خون و خوریزی برای جلوگیری از انقلاب و کاهش نارضایتی‌ها به منظور یک‌سری اصلاحات اقتصادی جامعه ایجاد می‌کنند، انقلاب سفید گفته می‌شود.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس هجدهم 1400

در این درس با چگونگی گسترش نهضت امام خمینی و قیام پانزده خرداد، تصویب لایحه کاپیتولاسیون و تبعید حضرت امام خمینی آشنا خواهید شد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 160 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 160 تاریخ یازدهم

جواب: به موجب لایحه کاپیتولاسیون، آمریکایی‌های مقیم ایران هم از پیگرد قضایی در صورت ارتکاب جرم و هم از پرداخت کلیه عوارض شخصی، شهری، ملکی و مالی معاف می‌شدند.

شما همراهان عزیز می‌توانید برای مطالعه سایر مقالات ما در رابطه با تاریخ پایه یازدهم ویژه کلیه رشته‌ها، از طریق دنبال کردن لینک‌های زیر، به صورت کاملأ راحت و سریع، مطالب مورد نیاز خود را پیدا کنید.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید تاریخ یازدهم درس بیستم 1400

در این درس با وضعیت کشور در آستانه انقلاب اسلامی آشنا می‌شوید. سوء استفاده آمریکایی‌ها از ایران تحت سلطه، روی کار آمدن جیمی کارتر، چگونگی برخورد با زندانیان سیاسی، سفر کارتر به ایران، رحلت آیت الله حاج آقا مصطفی خمینی، انتشار مقاله اهانت آمیز نسبت به امام خمینی، قیام نوزدهم دی قم و کشتار هفده شهریور ١٣٥٧ در تهران مهم‌ترین موضوع‌های مورد بررسی در این درس است.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 175 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 175 تاریخ یازدهم

جواب: اغلب جمهوری خواهان، خواستار توسل به زور، شدت عمل و خشونت هستند؛ به همین دلیل به آن‌ها پرندگان شکاری نیز گفته می‌شود. اما در مقابل، دموکرات‌ها را جزو کبوتران محسوب می‌کنند؛ بنابراین، شاه برای جلوگیری از هرج و مرج و سایر جریان‌های سیاسی، از نامزد حزب جمهوری‌خواه حمایت کرد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 178 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 178 تاریخ یازدهم

جواب: قیام 19 دی، نقطه عطف انقلاب و سرآغاز حرکت خودجوش مردمی به شمار می‌رود؛ چرا که سرآغاز یک‌سری قیام‌های زنجیره‌ای به منظور بزرگداشت چهلمین روز درگذشت شهدا 19 دی برپا می‌شدند و همچنین با گسترش قیام به همه شهرها، این قیام‌ها به تدریج موجب پیروزی انقلاب شد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید درس 24 تاریخ یازدهم 1400

با وقوع انقلاب در ایران و تضعیف ارتش و نیروهای مسلح در کشور، کشور بعثی عراق تصور می‌کرد فرصت مناسبی است برای تجاوز به ایران و نفوذ به خاک ایران اما نمی‌دانست ایرانیان با سدی از گوشت و استخوان پیکر جوانان خویش، جلو او خواهد ایستاد. در این درس به صحبت در رابطه با 8 سال دفاع مقدس خواهیم پرداخت.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 212 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 212 تاریخ یازدهم

جواب: چون با موفقیت صدام در جنگ، دشمن اصلی آن‌ها در خاورمیانه یعنی ایران از بین می‌رفت و جا برای دخالت، نفوذ و استعمار دوباره ایران برای اروپایی‌ها فراهم می‌شد و پیروزی ایران منجر به نابودی سایرین می‌شد.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید درس 25 تاریخ یازدهم 1400

در این درس به طور خلاصه با آرمان‌ها، هدف‌ها، آثار و گوشه‌ای از نتیجه‌های انقلاب اسلامی در ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، آشنا می‌شوید.

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 222 تاریخ یازدهم

جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 222 تاریخ یازدهم

جواب: همان‌طور که در قرآن آمده است، خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد، مگر زمانی که آن قوم خود درونشان را تغییر دهند؛ بنابراین در هر انقلابی ملت می‌توانند احساس پیروزی و استقلال داشته باشند که خود را باور داشته و از هیچ نظر، در قید و بند کسی قرار نگیرند.

ایستگاه پایانی

دوستان و همراهان عزیز سایت بخون، به انتها مقاله جواب فکر کنید و پاسخ دهیدهای تاریخ یازدهم رسیدیم. این مقاله ویژه تمام رشته‌ها به استثنا رشته‌های ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی می‌باشد. اما دوستان رشته انسانی و گروه معارف نیز نگران نباشند! چرا که در آینده خیلی نزدیک، برای این دوستان نیز جواب همه تمارین کتب درسی قرار داده خواهد شد.

اما برای اطلاع از تازه‌ترین مقالات منتشر شده سایت بخون، حتمأ در قسمت خبرنامه سایت ثبت نام کنید و از قسمت ارسال دیدگاه‌های سایت، سوالات، نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. همچنین در صورت تمایل و رضایت خاطر، جهت ارتقا سطح کیفیت مقالات، با رنگی کردن ستاره‌ها، به ما امتیاز داده و موجب قوت قلب و دل‌گرمی ما بخونی‌ها باشید.

سوالات متداول

 1. آیا مقاله جواب فکر کنید و پاسخ دهیدهای تاریخ یازدهم، شامل جواب پرسش‌های نمونه کتاب درسی نیز می‌باشد؟
  خیر، این مقاله صرفأ جواب فکر کنید و پاسخ دهیدهای کتاب تاریخ پایه یازدهم را شامل می‌شود، شما می‌توانید برای مطالعه جواب پرسش‌های نمونه تاریخ یازدهم متوسطه، به لینک‌های قرار داده شده در متن مقاله مراجعه نمایید.
 2. آیا امکان دانلود یا دریافت جزوه این مقاله فراهم است؟
  بله، شما عزیزان می‌توانید با مراجعه به قسمت چاپ و دانلود، PDF مقاله را دانلود نمایید.
3.7/5 - (4 امتیاز)
اگر این مطلب را دوست داشتید برای دوستان خود بفرستید:
عضویت
اطلاع از
2 نظر
بازخورد
مشاهده همه نظرات
پیمایش به بالا