آموزش فصل اول ریاضی یازدهم

آموزش فصل اول ریاضی یازدهم | هندسه تحلیلی و جبر

فصل اول ریاضی یازدهم یعنی هندسه تحلیلی و جبر از جمله فصل‌هایی است که همواره دانش آموزان رغبتی برای مطالعه آن ندارند. پراکندگی مباحث و از طرفی حجم زیاد این فصل همواره چالش برانگیز بوده؛ اما نیازی به نگرانی نیست. […]

آموزش فصل اول ریاضی یازدهم | هندسه تحلیلی و جبر مشاهده مطلب