آموزش علوم هشتم

آموزش فصل دوم علوم هشتم

آموزش فصل دوم علوم هشتم | تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی

همان‌طور که می‌دانید، در علوم سوم دبستان آموختید که همه چیزهای اطراف ما ماده نامیده می‌شوند. همچنین در علوم سال سوم آموختید که خواص فیزیکی مواد کدام‌ها هستند و فهمیدید که در تغییرات فیزیکی ماده جنس و ماهیت ماده عوض […]

آموزش فصل دوم علوم هشتم | تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی مشاهده مطلب

آموزش فصل اول علوم هشتم

آموزش فصل اول علوم هشتم | مخلوط و جداسازی مواد

همان‌طور که از نام فصل مشخص است، فصل اول علوم هشتم مربوط به مباحث مخلوط و جداسازی مواد می‌باشد. اما بنظر شما دلیل نام‌گذاری این فصل با این عنوان چیست! ما در زندگی روزمره برای به دست آوردن مواد مورد

آموزش فصل اول علوم هشتم | مخلوط و جداسازی مواد مشاهده مطلب

پیمایش به بالا