آموزش فصل اول زیست دوازدهم

آموزش فصل اول زیست دوازدهم | مولکول‌های اطلاعاتی

همان‌طور که از نام فصل پیداست، در این فصل قرار است در مورد مولکول‌های اطلاعاتی و وراثتی که امروزه می‌دانیم این مولکول‌ها همان مولکول‌های DNA هستند، صحبت مفصل‌تری داشته باشیم. همان‌طور که همگی می‌دانیم دانشمندان پیشین ما نمی‌دانستند که این […]

آموزش فصل اول زیست دوازدهم | مولکول‌های اطلاعاتی مشاهده مطلب